Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy

UNIONINKATU 35 Säästötavoite: Yli 10 % energiakustannusten ja hiilidioksidipäästöjen alenema lyhyellä takaisinmaksuajalla Pinta-ala: 5 800 m2 Mitä tehtiin: Laadittiin rakennusautomaation suunnitelma- ja asetusarvomuutokset ja toteutettiin toimenpiteet Keskeiset tulokset: Arviolta 122 000 euron kustannussäästöt ja 288 tonnin CO2-päästöjen vähennys elinkaaren aikana. Rakennus valmistui vuonna 1962 Helsingin yliopiston biokemian laitokseksi. Kohteen käyttötarkoitus on sittemmin muuttunut ja sitä[…]