SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

EcoReal työpaikkana

ECOREAL OY ON PALVELUYRITYS, joka tuottaa kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijapalveluita avaimet käteen -periaatteella avoimesti ja riippumattomasti. Toimintamme tarkoitus on tehdä asiakkaidemme kiinteistöistä hiilineutraaleja käyttäjien hyvinvointi huomioiden. Tavoitteemme on olla vuonna 2025 vastuullisen kiinteistönomistajan osaavin kumppani. Toimintaamme ohjaavat arvomme: vastuullisuus, luotettavuus ja tehokkuus.

TOIMISTOMME SIJAITSEVAT HELSINGISSÄ, VANTAALLA, TAMPEREELLA JA TURUSSA, asiakkaita ja projekteja meillä on ympäri Suomea. EcoRealilla on lähes 80 työntekijää ja etsimme jatkuvasti uusia osaajia. Meillä pääset mukaan monipuolisiin ja mielenkiintoisiin projekti- ja asiantuntijatehtäviin. Työilmapiirimme on rento ja innostunut, ja talo on täynnä alansa huippuja. Syyskuussa 2022 tehdyssä henkilöstökyselyssä kaikkien vastausten keskiarvo oli hyvä (4,19/5). Lähes kaikki vastaajat olivat täysin tai melko samaa mieltä väitteestä ”Yrityksessä tehdään merkityksellistä työtä”. Myös muun muassa lähiesimiehen johtaminen, yhteisöllisyys, avoimuus ja tavoitteellisuus saivat korkeat arvosanat.

STRATEGISET TAVOITTEEMME ovat tyytyväiset asiakkaat, osaava henkilöstö, jatkuvat palvelut, kannattava kasvu ja ilmastopäästöt alas. Asiakkaamme ovat ammattimaisia kiinteistönomistajia ja -käyttäjiä. Heille tuottamiamme palveluita ovat energiapalvelut, olosuhdepalvelut, rakennuttaminen ja konsultointi, tekninen manageeraus sekä ympäristö- ja vastuullisuuspalvelut.

ECOREALIN KULTTUURIIN KUULUU JATKUVA KEHITTYMINEN. Kun työ koetaan mielekkääksi, osaaminen kehittyy ja yritys menestyy. Haluamme, että kaikki pystyvät käyttämään ja kehittämään osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tapahtuu paitsi työskentelemällä mielenkiintoisissa ja haastavissa projekteissa, myös suunnitelmallisella osaamisen kehittämisellä.

TOIMINTAMME KASVAA VAUHDIKKAASTI. Vuonna 2022 liikevaihtomme kasvoi noin 46 prosenttia ollen lähes 14 miljoonaa euroa. Maailmantalouden epävarmasta tilanteesta huolimatta toimintamme kannattavuus säilyi hyvällä tasolla ja maksoimme henkilöstölle tulospalkkioita yli 430 000 euroa, joka vastaa sivukuluineen yli 33 prosenttia liiketuloksesta.

HENKILÖSTÖRAHASTO. Työntekijämme voivat ohjata osan tai kaikki tulospalkkionsa EcoRealin henkilöstörahastoon. Henkilöstörahasto on verotehokas palkitsemismuoto ja se mahdollistaa tulospalkkioista verojen jälkeen käteen jäävän osuuden kasvattamisen noin 50 prosentilla. Henkilöstörahaston varat sijoitetaan ammattilaisten toimesta ja mahdolliset sijoitustuotot kasvattavat maksettavia palkkioita entisestään. Henkilöstörahaston käyttö on vapaaehtoista ja jokainen työntekijä saa joka vuosi valita, kuinka suuri osuus tulospalkkioista maksetaan henkilöstörahastoon.

Henkilöstöedut

Meillä porukan viihtymiseen halutaan aidosti panostaa. Virkistymisetuja ja yhteistä kivaa on kaikille. Henkilöstöetumme kannustavat liikkumaan ja harrastamaan. Tämän lisäksi etumme ovat tuntuva lisä palkkaan. EcoRealin erittäin kilpailukykyiset henkilöstöedut näet tässä alla.

Tulospalkkio koko henkilöstölle
Sähköpöydät, ergonomisuus
Virkistysmatkat
Tyky- tapahtumat, kesäjuhlat ja pikkujoulut
Erittäin laaja sairausvakuutus
Suoritepalkkiot
Merkkipäivälahjat
Puhelinetu
Lounasetu
Etätyöskentely
Liikunta- ja kulttuurietu ilman omavastuu-osuutta 200€/vuosi
Palvelusvuoden jälkeen erityishuomiointi
Kattava työterveyshuolto
Henkilöstörahasto
Työsuhdepolkupyörä