SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Energiatehokkuuden parantaminen alentaa kiinteistön kuluja ja vie askeleen lähemmäs hiilineutraalisuustavoitetta

Julkaistu 4.9.2020 12:28

 

Olemassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on tänä päivänä entistä helpompaa ja vaivattomampaa. Sen lisäksi, että energiaremontti tuo säästöjä kiinteistön kuluissa ja vähentää ilmastopäästöjä, sillä voidaan usein myös alentaa kiinteistön korjausvelkaa. Ennen kuin kiinteistössä voidaan tehdä mitään, täytyy kohteessa tehdä kuitenkin energiakatselmus, jossa selvitetään kiinteistön nykyinen energiankulutus ja luodaan suunnitelman energiatehokkuuden parantamiseksi.

Vanhakin kiinteistö voidaan saada hyvin energiatehokkaaksi energiakatselmuksen ja energiaremontin avulla. Tyypillisesti energiaremontilla saadaan 10–25 prosentin säästö energiankulutukseen muun muassa uusimalla talotekniikkaa, asentamalla ilma-vesilämpöpumppu sekä aurinkopaneeleita.

Energiankulutus ja vedenkäyttö muodostavat jopa 50 prosenttia kiinteistön hoitokuluista.

Useimmista kiinteistöistä voidaan saada kiinteistönhoidon kuluja alas ilman suuria investointeja. Kun kiinteistön energiankäyttö on mahdollisimman tehokasta, jää kiinteistönomistajalle resursseja myös miettiä muita toivottuja investointeja kiinteistön kehittämiseksi.

Voit lukea lisää täältä, mitkä ovat tyypillisimmät energiankulutukseen kohdistuvat korjaustarpeet vanhoissa kiinteistöissä.

Hyöty omistajille ja käyttäjille – sekä ympäristölle

Energiakatselmus on ennen kaikkea hyödyllinen kiinteistön omistajille kustannussäästöjen myötä ja käyttäjille parantuneen ilmanlaadun, lämpötilojen ohjauksen ja käyttömukavuuden kautta, mutta moni ei tule ajatelleeksi, että sillä on myös erittäin suuri kansallinen merkitys.

Suomen valtiollinen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kiinteistösektorilla on kuitenkin oma kunnianhimoisempi Net Zero Carbon Buildings -sitoumus, joka haastaa sektoria vielä tiukempiin tavoitteisiin. Osa suurista kiinteistösektorin toimijoista on jo lähtenytkin mukaan tähän haasteeseen tavoitteenaan olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Myös EcoReal on sitoutunut Net Zero Carbon Buildings -sitoumukseen.

Kiinteistöt ja rakentaminen muodostavat maailmanlaajuisista päästöistä noin 40 prosenttia, joten kiinteistösektorilla on merkittävä rooli, kun puhutaan koko Suomen energiankäytön tehostamisesta ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisesta.

Suurin osa kiinteistön elinkaaren aikaisista päästöistä muodostuu kiinteistön käytön aikana. Käytön aikaiseen energiankulutukseen vaikuttaa muun muassa miten rakennusta ylläpidetään, käytetään ja korjataan. Rakentamisen ja rakennusmateriaalien osuus kiinteistön elinkaaren aikaisista päästöistä on vain noin 10–30 prosenttia.

Kysy lisää EcoRealin energiakatselmuksista: