SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Hiilijalanjäljen laskenta on ensimmäinen askel kohti päästöjen pienentämistä pysyvästi

Julkaistu 27.4.2020 08:28

Ilmastonmuutos tuo merkittäviä riskejä yrityksille ja talouksille, joten on tärkeää minimoida yrityksen ja tuotteiden vaikutukset ilmastoon. Myös asiakkaat ja sijoittajat vaativat yhä useammin tietoa yrityksen päästöistä. Ensimmäinen askel kohti päästöjen pienentämistä on tietysti päästöjen ja sen myötä hiilijalanjäljen laskeminen.

Hiilijalanjäljen laskeminen tarjoaa katsauksen yrityksen tuottamaan hiilimäärään. Hiilijalanjälki voidaan laskea joko yrityksen toiminnalle tai sen tuottamalle yksittäiselle tuotteelle tai palvelulle. Yrityksen hiilijalanjäljen laskennassa otetaan huomioon sen toiminnan pyörittämisen aiheuttamat päästöt esimerkiksi energiankulutuksen, kuljetusten ja jätehuollon päästöjen osalta. Tuotteen hiilijalanjäljen laskennassa otetaan huomioon koko elinkaaren aikana aiheutuneet päästöt raaka-aineiden tuotannosta tuotteen kierrätykseen.

Miten hiilijalanjälki lasketaan?

Hiilijalanjäljen laskenta tapahtuu Greenhouse Gas (GHG) Protocol -raportointistandardin ohjeiden mukaan kolmella eri tasolla, joita kutsutaan termeillä: Scope 1, 2 ja 3.

Scope 1 kuvaa organisaation suoria vaikutuksia tai päästöjä, jotka syntyvät organisaation omistaman omaisuuden kautta. Tähän sisältyy yrityksen oma energiantuotanto ja omien tai hallinnassa olevien ajoneuvojen polttoaineen kulutus.

Scope 2 kuvaa hiiltä, jota yritys ei luo, mutta jota se kuluttaa. Näitä kutsutaan epäsuoriksi päästöiksi. Tähän sisältyy yrityksen ostama sähkö- ja lämpöenergia.

Scope 3 kuvaa työntekijöiden ja urakoitsijoiden vaikutuksia ja heidän kuluttamaansa hiiltä. Tähän sisältyvät muun muassa lentomatkat, jätteet, ostetut kuljetukset, ulkoistetut toiminnot ja työmatkaliikenne.

Hiilijalanjäljen laskentaan on kehitetty työkaluja, jotka helpottavat standardin ohjeiden seuraamista ja laskentaa. EcoReal hyödyntää hiilijalanjäljen laskemisessa OneClick LCA -ohjelmistoa, jonka avulla pystymme raportoimaan yrityksen tai tuotteen hiilijalanjäljen visuaalisesti ja tarkasti.

Vähennä päästöjä

Kun yrityksen tai tuotteiden hiilijalanjälki on laskettu, on mahdollista tunnistaa kehityskohteita ja suunnitella toimenpiteitä, millä hiilijalanjälkeä voidaan pienentää.

Usein hiilijalanjäljen pienentäminen tuo kustannussäästöjä yritykselle. Yrityksellä on mahdollisuus järkeistää toimintaansa juuri niissä kohdissa, missä muutos tuottaa parhaan mahdollisen hyödyn ja suurimmat päästöjen vähennykset.

Päästöjen raportointi

Hiilijalanjäljen raportointi on lähes yhtä tärkeää kuin sen laskeminen. Vastuullinen yritys on myös avoin toimintansa vaikutuksista yhteiskuntaan.

On tärkeää, että yritys kertoo vaikutuksistaan sidosryhmille kuten asiakkaille, työntekijöille ja sijoittajille. Samalla yritys pystyy kertomaan toimintansa kehityksestä kohti vähäpäästöisempiä toiminta- ja tuotantotapoja.

Yrityksen kannattaa myös kertoa suunnitelmistaan ja tavoitteistaan eli siitä, kuinka yritys aikoo kulkea kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Lue lisää:

EcoRealin vastuullisuuspalvelut 

Ympäristöluokitus