SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kiinteistöjen energiatehokkuutta kannattaa parantaa nyt

Julkaistu 23.3.2020 10:17

Energian hinta ja kulutus vaikuttavat merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin.

Lähes kaikista kiinteistöistä, kuten liikerakennuksista, toimistorakennuksista, kauppakeskuksista, teollisuusrakennuksista, logistiikkakeskuksista, opetus- ja hoivakiinteistöistä, löytyy mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kohteista löytyy tyypillisesti 10–25 prosentin energiansäästöpotentiaali. Toimenpiteet ovat myös taloudellisesti erittäin kannattavia. Yleensä energiaremontin takaisinmaksuaika on 3–7 vuotta ja sisäinen korko 15–30 prosenttia.

Energiatukea energiatehokkuuden parantamiseen

Energiatehokkuutta parantaviin energiaremontteihin on mahdollista saada tukea Business Finlandilta.

Energiatukea on mahdollista saada siis energiansäästöhankkeisiin, sillä tuen keskeisenä tavoitteena on edistää ratkaisuja, jotka auttavat energiajärjestelmän muuttamista vähähiiliseksi ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi aurinkopaneelien asentamista.

EcoReal hakee asiakkaan puolesta energiatukea energiaremonttihankkeille.

Energiaremontti alkaa katselmuksesta

Energiatehokkuus tarkoittaa energian tehokasta käyttöä kustannustehokkaalla tavalla. Hyvät suunnitelmat ja laadukas rakentaminen luovat perustan kiinteistöjen energiatehokkuudelle. Silti todellinen energian ja kustannusten säästö tehdään ylläpidon aikana. Ylläpitoa auttaa moderni rakennustekniikka ja sen hyödyntäminen.

Energiakatselmus luo perustan kiinteistön energiankäytön tehostamistoimenpiteille.

Energiakatselmus selvittää ja analysoi katselmoitavan kohteen energian käytön, energiansäästöpotentiaalin sekä esittää säästötoimenpiteet, niiden kannattavuuslaskelmat ja vaikutuksen hiilidioksidipäästöihin. Energiakatselmuksen avulla selvitetään myös mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Energiakatselmuksen yhteydessä kartoitamme yksityiskohtaisesti talotekniset järjestelmät, haastattelemme käyttäjät ja suunnittelemme toimenpiteet.

Millaisin toimin energiatehokkuutta parannetaan?

Usein kannattavia energiatehokkuustoimenpiteitä löytyy silloin, kun kiinteistön rakennustekniikka on ikääntynyt. Erityisesti, jos kiinteistössä hyödynnetään fossiilisia polttoaineita, energiaremontilla saadaan aikaiseksi suuria säästöjä niin kustannuksissa kuin hiilijalanjäljessä.

Myös uusissa kiinteistöissä voidaan lisätä energiatehokkuutta energiakatselmuksen avulla. Tällöin varmistetaan, että uuden kiinteistön tekniikkaa hyödynnetään mahdollisimman järkevästi.

Monissa julkisissa kiinteistöissä löydetään energiatehokkuutta ohjaamalla ilmanvaihtoa tilojen käyttöasteen mukaan. EcoRealin johtava energia-asiantuntija Hanna Stammeier listasi tyypillisiä energiatehokkuustoimenpiteitä blogissaan.

Lue lisää:

Energiakatselmus ja PTS