SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kruunuasunnot ottaa vastuullisuuden tosissaan yhteistyössä EcoRealin kanssa

Julkaistu 25.9.2018 10:24

KRUUNUASUNNOT OY huolehtii eri puolilla Suomea noin 2 100 asunnon kannasta, joista noin 1 700 on yhtiön omistuksessa. Vastuullisuus on ollut aina keskeisessä roolissa sen toiminnassa. Vuonna 2017 se otti entistä isomman askeleen ja koosti toiminnastaan täysmittaisen vastuullisuusraportin yhteistyössä EcoRealin kanssa. Laaja GRI-raportti (=Global Reporting Initiative) kokoaa yhteen:

  • rehdin liiketoiminnan
  • hyvinvoivan työyhteisön
  • asiakkaiden arvostuksen
  • kestävän ympäristön.

Vastuullisuusraportti  on laaja, kansainvälinen ja standardisoitu malli, jonka avulla tuodaan vastuullistyö näkyväksi.

”Meille on tärkeintä, ettei raportointi ole päälleliimattua imagon kiillottamista, onhan vastuullisuus aidosti osa toimintaamme”, kertoo Kruunuasuntojen toimitusjohtaja Mika Karlsson.

Raportin ansiosta vastuullisuustyö tuli koko Kruunuasuntojen henkilöstölle ihan uudella tavalla esiin: tekeminen tuli mitattavaksi ja standardoiduksi. Lisäksi vastuullisuuden teemat on nyt jäsennetty, jolloin tavoitteiden asettaminen toiminnan kehittämiseksi on helppoa.

 

 

 

Kestävään ympäristöön pyritään muun muassa vähentämällä vedenkulutusta ja hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa.

 

 

 

Yksi käytännön esimerkki vastuullisuustyöstä on vedenkulutuksen reaaliaikainen seuranta, joka kannustaa asukkaita vähentämään vedenkulutusta. Kruunuasunnot on vuoden 2018 aikana uusinut kiinteistöjensä etäluettavia vesimittareita, lisännyt asuntoihin kulutuksen seurannan mahdollistavat digitaaliset päätelaitteet ja antanut vinkkejä veden säästöön. Päätös siirtyä uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön käyttöön oli myös osa yhtiön vastuullisuustyötä.

Yhtiön henkilöstöllä, mutta myös asukkailla on suuri merkitys siinä, että asumisesta saadaan kestävää. Asukastilaisuuksissa haetaankin yhdessä ratkaisuja ja ideoita asumisen parantamiseksi niin, että asuminen on kestävämpää sekä sosiaalisesti että ympäristön kannalta. Kruunuasunnot nosti tämän vuoden tavoitteekseen järjestää asukastilaisuuksia viidellä paikkakunnalla.

EI RAPORTOINTIA RAPORTOINNIN VUOKSI

”GRI-standardien mukainen vastuullisuusraportointi vaatii sitoutumista. Vastuullista ja mitattavaa toimintaa meillä on ollut jo pitkään, mutta halusimme ottaa vähän etunojaa asiaan ja tehdä standardien mukaisen raportin”, Mika kertoo.

Apuna raportin tekemisessä oli EcoReal. Yritys keräsi tietoa Kruunuasuntojen toiminnasta työpajojen, sidosryhmätutkimuksen ja olennaisuustutkimuksen kautta. Kerätyn tiedon avulla Kruunuasunnoille määriteltiin selkeät vastuullisuusnäkökohdat, jotka noudattelivat GRI-raportoinnin teemoja – rehti liiketoiminta, hyvinvoiva työyhteisö, asiakkaiden arvostus, kestävä ympäristö. Teemakohtaisesti määriteltiin myös kehittämiskohteet.

”Kruunuasunnoilla oli jo ennestään kiinnitetty huomiota vastuullisuuteen, ja toiminnan vaikutuksia, kuten veden käyttöä, seurattiin useiden mittareiden avulla. Yhdistimme käytännön vastuullisuustyön GRI-standardeihin ja selkeytimme sitä määriteltyjen teemojen alle”, kertoo EcoRealin vastuullisuusasiantuntija Lotta Partanen.

 

 

Raportoinnin tavoitteena on löytää toiminnan kehityskohdat, jotta siitä saadaan vielä vastuullisempaa. Tässä tärkeää on sidosryhmien kuuntelu.

 

 

 

Työssä tärkeää oli raportin pääteemojen ja tulosten selkeä visualisointi. Lisäksi käytännön vastuullisuustyö nostettiin selkeästi esille case-esimerkkien kautta. Itse raportti ja tiivistelmä on helppo jakaa esimerkiksi yhteistyökumppaneille.

Pyrimme konkretisoimaan asiat selkeästi, jotta niitä olisi myös helppo kehittää”, Lotta kertoo.

Kruunuasuntojen raportissa tavoitteiden saavuttamista on seurattu niin sanotun ”liikennevalojärjestelmän” avulla. Väri kertoo, onko tavoite saavutettu kokonaan, osittain vai ei ollenkaan. Toiminnan kehittymistä seurataan pitkin vuotta väliraporttien avulla ja kerran vuodessa toteutetaan laaja GRI-raportti. Lisäksi Kruunuasuntojen henkilökunnalle pidettiin yhteinen vastuullisuuskoulutus, jonka avulla käytännön vastuullisuustyö saatiin tuotua lähemmäs päivittäistä arkea.

HENKILÖKUNNAN HYVINVOINTIKIN ON VASTUULLISUUTTA

”Vastuullisuus on pitkään yhdistetty ympäristöasioihin, mutta esimerkiksi sosiaalisen vastuullisuuden merkitys kasvaa koko ajan. Esimerkiksi henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen ja asiakaspalveluun panostaminen ovat päivittäisiä vastuullisuuden tekoja”, Lotta kertoo. Laajasti ottaen vastuullisuuteen kuuluvat Lotan mukaan ympäristö, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu.

Kruunuasunnoille vastuullisuus on ollut pitkään tärkeä teema, jossa YK:n kestävän kehityksen ohjeistus on ollut tärkeä ohjenuora. GRI-raportoinnin myötä Kruunuasunnoille saatiin myös selkeä malli toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen.

”Vastuullisuus on yhä tärkeämpi teema yhteiskunnassa. Tulevaisuudessa kiinteistöalalla vastuullisuus on kilpailuetu  ja siihen kannattaa panostaa”, Mika summaa.

Tutustu tuloksiin ja raporttiin tarkemmin täällä: https://www.kruunuasunnot.fi/yritys/yhteiskuntavastuuraportti/

Lisätietoja:

Mika Karlsson, +358 20 743 2988
toimitusjohtaja, Kruunuasunnot Oy

Lotta Partanen, +358 50 554 4967
vastuullisuusasiantuntija, EcoReal Oy