SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kruunuasunnot tekee vastuullisuustyöstään konkreettista raportoinnin avulla

Julkaistu 23.4.2020 09:37

Vastuullisuusraportoinnin tarkoituksena on auttaa yrityksiä seuraamaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä entistä vastuullisemmaksi. EcoReal on auttanut Kruunuasuntoja raportoimaan vastuullisuustyöstään jo vuodesta 2017, jolloin yhtiölle koostettiin ensimmäinen GRI-standardien mukainen raportti. Tämän jälkeen vastuullisuustyötä on seurattu neljän selkeän vastuullisuusteeman avulla vuosittain.

”Vastuullisuus on ollut jo useiden vuosien ajan olennainen osa toimintaamme ja haluamme tehdä vaadittua enemmän töitä vastuullisen liiketoiminnan toteuttamiseksi. Mitattavaa toimintaa meillä on ollut jo pitkään, mutta vuonna 2017 halusimme ottaa etunojaa asiaan ja tehdä standardien mukaisen raportin”, kertoo Kruunuasuntojen toimitusjohtaja Mika Karlsson.

Yhteistyön avulla Kruunuasunnoille on rakentunut selkeä kokonaisuus vastuullisuustyön seuraamiseksi. Vuosittaisten GRI-raporttien välissä vastuullisuustyön etenemistä on seurattu kaksi kertaa vuodessa väliraportointien avulla.

”Selkeä raportointisykli tuo vastuullisuustyöhön rakennetta ja suunnitelmallisuutta. Kun seuraamme vastuullisuustyön toteutumista pitkin vuotta, on meidän helpompi päästä myös asetettuihin tavoitteisiin”, Karlsson toteaa.

Säännöllisen vastuullisuusraportoinnin avulla myös pidempiaikainen edistyminen tulee selkeästi esille. Kruunuasuntojen vuoden 2019 vastuullisuusraportista selviää, että kiinteistökantaan suhteutetut ominaishiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet jopa 10 % ja henkilöstötyytyväisyys parantunut jopa yli 33 % vuodesta 2017.

”Kun vastuullisuustyötä seurataan selkeiden mittareiden ja tunnuslukujen avulla, tulee siitä paljon konkreettisempaa. Selkeät tulokset esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentymisestä tai henkilöstön tyytyväisyyden parantumisesta kannustavat kehittämään toimintaa varmasti myös jatkossa”, kertoo EcoRealin vastuullisuusasiantuntija Lotta Partanen.

Kruunuasuntojen GRI-raportit vuosilta 2017-2019 löytyvät täältä:

https://www.kruunuasunnot.fi/yritys/yhteiskuntavastuuraportti/

Lisätietoja:

Mika Karlsson
Toimitusjohtaja
Kruunuasunnot Oy
puh. +358 40 149 5577

Lotta Partanen
Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy
puh. +358 50 554 4967