SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Linkosuo parantaa kilpailukykyään panostamalla entistä enemmän vastuullisuuteen

Julkaistu 13.11.2019 09:37

Linkosuo vahvistaa yrityksen kasvukykyä kehittämällä yritystoiminnan vastuullisuutta.

Yritys on juuri saanut valmiiksi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa, johon sisältyy laaja vastuullisuutta kehittävä toimenpideohjelma. Samaan aikaan Linkosuo on lisännyt merkittävästi leipomotuotteiden vientiä muun muassa Kiinaan, Baltiaan, Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan.

Viime vuonna suurimmat ponnistukset vastuullisuustyössä liittyivät ruokahävikkiin, tuoteturvallisuuteen ja henkilöstön koulutukseen konsernin kummassakin yhtiöissä, kahvilatoiminnassa ja leipomotoiminnassa.

”Teimme tuotannossamme materiaalikatselmuksen, jossa kartoitettiin prosessien vaiheet. Tunnistimme, miten hävikkiä syntyy ja loimme toimenpiteet hävikin vähentämiseksi. Katselmuksen perusteella olemme tehneet prosesseihin parannuksia ja onnistuneet vähentämään ruokahävikkiä jo 100 tonnia vuodessa”, Linkosuon toimitusjohtaja Timo Jänne kertoo.

Vastuullisuusraportoinnin yhteydessä tunnistettiin kehityskohteita, joihin vastatakseen henkilöstö on käynyt läpi mittavan Linkosuo Future -koulutusohjelman. Koulutuspäiviä kertyi viime vuonna yhteensä 2000 eli noin 10 päivää henkilöä kohden. Kangasalla Mannakorvessa sijaitseva leipomo on ottanut käyttöön kansainvälisen IFS-laatujärjestelmän. Linkosuo on yksi harvoista suomalaisista elintarvikeyrityksistä, jotka ovat ansainneet IFS-sertifikaatin.

Vastuullisuuteen panostaminen on oleellinen osa Linkosuon kasvustrategiaa.

”Teimme vastuullisuusohjelman aluksi sidosryhmäkyselyn molemmissa operatiivisissa yhtiöissä. Oli mukava huomata, että sidosryhmillä on hyvä mielikuva Linkosuon vastuullisuudesta. He myös pitävät vastuullisuutta erittäin tärkeänä yhteistyömme jatkumisen kannalta, mikä antaa meille lisää motivaatiota vastuullisuustyömme kehittämiseen”, Jänne sanoo.

Ruoka-alalla ympäristövastuullisuus ja tuoteturvallisuus ovat korostuneesti läsnä. Raportin yhteydessä laskettiin leipomotoiminnan hiilijalanjälki, mikä auttaa konkreettisten tavoitteiden asettamisessa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tuoteturvallisuuden osalta suomalainen lainsäädäntö ja elintarvikevalvonta ovat kilpailuvaltteja maailmalla, ja IFS-laadunohjausjärjestelmä parantaa Linkosuon tuoteturvallisuutta edelleen.

”Linkosuon panostukset vastuullisuuden kehittämiseen ovat vaikuttavia. Vastuullisuusnäkökulman ottaminen vahvasti mukaan kasvustrategiaan kertoo siitä, että yritys on valmistautunut päämäärätietoisesti ja pitkäjänteisesti kasvun toteuttamiseen kaikilla markkina-alueilla”, EcoRealin vastuullisuusasiantuntija Leena Oiva sanoo.

Linkosuon vastuullisuusohjelma tuotettiin EcoRealin vastuullisuuspalveluiden vetämissä työpajoissa yhdessä Linkosuon vastuullisuustyöryhmän kanssa.

Lisätietoja:

Timo Jänne
toimitusjohtaja
Linkosuon Leipomo Oy
p. +358 500 624 766

Leena Oiva
vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy
p. +358 40 539 8338

Linkosuo on vuonna 1936 perustettu tamperelainen leipomo- ja kahvila-alan perheyritys jo neljännessä polvessa. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 22 miljoonaa euroa ja se työllistää yhteensä 190 leipomo- ja kahvila-alan ammattilaista. Konserniin kuuluvat hallinnointi- ja emoyhtiö Linkosuo Oy, Linkosuon Leipomo Oy ja Linkosuon Kahvila Oy.  

EcoReal Oy on kiinteistö- ja rakennusalan kasvava asiantuntijayritys. Ydintavoitteemme on vähentää ilmastopäästöjä ja varmistaa ihmisten terveelliset sekä turvalliset olosuhteet. Toimintamme perustuu arvoihimme: vastuullisuus, luotettavuus ja tehokkuus. EcoRealin vastuullisuuspalvelut tarjoavat vastuullisuusraportointeja ja -ohjelmia kaikille toimialoille.va