SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Millainen on kestävän kehityksen mukainen rakennus?

Julkaistu 6.7.2020 10:18

Rakennusten ekologisuus on yhä tärkeämpää ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennusten ympäristöluokituksella on tässä tärkeä rooli.

Käytössä olevien kiinteistöjen suosituin ympäristöluokitusjärjestelmä on BREEAM In-Use. Se on kansainvälinen standardi, jonka tavoitteena on vähentää rakennuksen elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia.

Kehittämällä uusia ja vanhoja rakennuksia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti edistetään myös sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Ympäristöluokiteltu rakennus ottaa paremmin huomioon rakennuksen käyttäjät ja parantaa yleensä kiinteistöjen taloudellista tuottavuutta.

Tässä lista muutamista keskeisistä asioista, joita rakennuksesta tarkastetaan ympäristöluokituksen aikana:

Taloudellinen näkökulma

  • Olemassa olevat rakenteet ja talotekniikka: Materiaalivalinnoilla on vaikutusta rakennuksen tuottamiin päästöihin rakentamisen ja käytön aikana. Ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän toimivuus vaikuttavat sekä energiatehokkuuteen että käyttömukavuuteen.
  • Ylläpito ja palvelut: Hyvällä ylläpidolla pidennetään rakennusten elinkaarta ja parannetaan viihtyisyyttä. Talotekniikan nykyaikaisuus ja oikea automaatiojärjestelmien käyttö sekä säätö vaikuttavat huomattavasti sekä viihtyisyyteen että energiatehokkuuteen.
  • Muutoksiin sopeutuminen: Aikaa kestävä rakennus pystytään muokkaamaan erilaisia käyttötarkoituksia varten. Ilmastonmuutoksen myötä rakennusten on entistä tärkeämpään kestää myös erilaisia säävaihteluita.

Ekologinen näkökulma

  • Energiankulutus ja uusiutuvat energiat: Ekologisesta näkökulmasta energiankulutuksen muuttaminen päästöttömäksi on vaikuttavin keino rakennuksen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Rakennuksen elinkaaren aikaisista ilmastovaikutuksista suurin osa muodostuu käytön aikaisesta energiakulutuksesta. Energiankulutusta voidaan vähentää muun muassa talotekniikkaa uudistamalla ja tuottamalla osa energiasta esimerkiksi ilmalämpöpumppujen ja aurinkokennojen avulla.
  • Kierrätys ja toimiva infra: Rakennuksen jätteenkäsittely ja kierrätysratkaisut parantavat rakennuksen ekologisuutta ja käyttäjien viihtyisyyttä.

Sosiaalinen näkökulma

  • Turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisyys: Ympäristöluokituksen aikana arvioidaan myös rakennuksen turvallisuus ja ilmanvaihdon ja valaistuksen riittävyys. Yleinen viihtyisyys arvioidaan sekä sisällä että rakennuksen ympäristössä. Myös käyttäjien mahdollisuus vaikuttaa sisäolosuhteisiin on oleellista.
  • Sijainti: Rakennuksen tarkoituksenmukainen sijainti ja hyvä saavutettavuus pienentävät liikkumisesta aiheutuvia ilmastopäästöjä. Hyvät yhteydet julkisilla kulkuneuvoilla antavat ympäristösertifioinnissa lisäpisteitä, kuten myös pyöräilyn tukeminen asianmukaisten tilojen avulla.

Lue lisää:

BREEAM-In-Use vähentää kiinteistön hiilijalanjälkeä