SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Näistä syistä rakennushankkeen hiilijalanjälkilaskenta kannattaa ottaa haltuun

Julkaistu 12.10.2020 10:30

Rakentaminen ja rakennukset aiheuttavat noin kolmasosan kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennussektorin päästöjä on vähennettävä, jotta Suomi pystyy saavuttamaan niin kansalliset kuin kansainväliset ilmastotavoitteensa. Rakennusten käytönaikaisen energiankulutuksen lisäksi huomio tulee kiinnittää rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeen. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että 2020-luvun puoliväliin mennessä rakennusten hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä. Markkinoilla pysyminen ja siellä pärjääminen alkaakin vaatia vähähiiliseen rakentamiseen siirtymistä.

Hiilijalanjälkilaskenta tekee näkyväksi rakennushankkeen koko elinkaaren aikaiset ilmastopäästöt ja toimii työkaluna kohti hiilineutraalisuutta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa hiilijalanjälkilaskentaa tekee, sitä suurempi vaikutusmahdollisuus on kiinteistökannan ohjaamiseen kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

 

Rakennushankkeen hiilijalanjälkilaskennan monet hyödyt

Jotta hiilineutraaliutta on mahdollista tavoitella, on tiedettävä rakennushankkeen aiheuttamat ilmastopäästöt. Kun ilmastovaikutukset on tunnistettu hiilijalanjälkilaskennan avulla, on mahdollista tasapainottaa rakennushankkeen päästöhaitat ja hyödyt. Hiilijalanjälkilaskennasta ja rakennushankkeen tasapainottamisesta yritys voi viestiä vastuullisuusraportissaan ja tuoda hiilineutraalin panoksensa entistä näkyvämmäksi.

Paras hyöty rakennushankkeen hiilijalanjälkilaskennasta saadaan, kun hankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjataan kestävän rakentamisen asiantuntijan avulla. Ohjauksella voidaan varmistaa, että rakennus suunnitellaan energiataloudeltaan optimaaliseksi ja rakennusmateriaaleiltaan ympäristötavoitteet täyttäväksi.

Useat rakennusalan edelläkävijät laskevat ja ohjaavat toimintaansa jo nyt hiilijalanjälkilaskennan perusteella. Vähähiilisyys kiinnostaa yhä kasvavissa määrin myös sijoittajia ja rahoittajia, jolloin se voi pienentää pääoman kustannusta.

Hiilijalanjälkilaskenta soveltuu kaikkiin uudis- ja korjausrakentamisen kohteisiin läpi rakennushankkeen. Kun laskenta tehdään jo rakennushankkeen varhaisessa vaiheessa, on mahdollista löytää ratkaisuja, joilla varmistetaan säästöt sekä ilmastopäästöissä että kustannuksissa. Parhaimmassa tapauksessa ympäristöystävälliset ratkaisut myös pienentävät kustannuksia.

Lilli Lehtinen
Vastuullisuusasiantuntija
EcoReal Oy