SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

EU-taksonomia

Euroopan unioni on luonut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal), jonka tarkoituksena on edistää unionin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Osana tätä ohjelmaa EU on luonut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän (EU-taksonomia), jonka tavoitteena on saada rahoitusmarkkinat suosimaan ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja.

 

Taksonomiavelvollisten tulee tarkastella toimintaansa ympäristötavoitteen kautta sekä ilmoittaa yksinkertaistettuna, kuinka monta prosenttia yrityksen liikevaihdosta täyttää EU-taksonomiassa annetut kriteerit. Taksonomian avulla yritykset ja sijoittajat voivat kommunikoida luotettavasti vihreästä toiminnasta, mikä auttaa siirtymässä kohti vähähiilisempää taloutta.

Taksonomia on yhteydessä vastuullisuusraportoinnin uudistukseen, CSRD-direktiiviin. Vastuullisuusraportointi tulee koskemaan yhä useampaa yritystä, jolloin myös taksonomiavelvollisuus laajenee. Jo nyt taksonomian kriteerit vaikuttavat yrityksiin, jotka eivät vielä itse ole taksonomian piirissä. Luokitusjärjestelmän kehitys jatkuu tulevina vuosina, jolloin siihen liittyvä tiedonantovelvollisuus myös laajenee koskemaan yhä useampaa toimialaa. Onko teidän yrityksenne varautunut EU-taksonomian velvoitteisiin? Tiedättekö, kuinka voitte saada EU-taksonomiaraportoinnin kautta rahoitusta vihreää siirtymää varten?

 

Kuulostaako monimutkaiselta?
EcoReal Oy:n asiantuntijat auttavat taksonomian kiemuroissa

Ympäristö- ja vastuullisuustiimimme tarkastelee, mille liiketoimintanne osa-alueista on määritelty kriteerit taksonomiassa. Tiimimme tekee taksonomian kriteerien varmentamisessa tarvittavia raportteja, kuten hiilijalanjäljen laskentaa sekä kiertotalousselvityksiä. Hiilijalanjälki tulee laskea esimerkiksi uusien rakennushankkeiden sekä olemassa olevien rakennusten mittavien peruskorjausten yhteydessä.

Kiinteistöjen taksonomian kriteereissä tarkastellaan mm. kiinteistöjen E-lukua ja energialuokkaa. Energia-asiantuntijamme auttavat näiden lukujen parantamisessa energiaremonttien kautta ja päivittävät energiatodistuksenne ajan tasalle.

 

Autamme teitä kattavasti taksonomiaan liittyvissä asioissa

Hahmotamme yrityksenne taksonomian kokonaiskuvan: miten taksonomia vaikuttaa liiketoimintaanne, mitä toimenpiteitä teidän tulee tehdä ja miten tästä kaikesta tulee raportoida

Arviointi: tarkastelemme, mille liiketoimintanne osa-alueille on määritelty kriteerit EU-taksonomiassa

Selvitykset: tarkastelemme, kuinka liiketoimintanne täyttävät taksonomian kriteerit ja annamme kehitysehdotukset

Päästöt ja kiertotalous: laskemme hiilijalanjäljen taksonomian kriteerien mukaisesti tarvittaville toimenpiteille sekä teemme kiertotalousselvitykset

Energiatehokkuus: teemme energiaremontteja ja päivitämme energiatodistukset

Koulutus: räätälöity koulutuskokonaisuus yrityksille, jotka pohtivat taksonomian vaikutuksia toiminnalleen, mutta eivät tiedä miten edetä

 

EU-taksonomiapalvelumme pohjautuvat EU-taksonomian asetukseen

 

Asiakkaan hyöty

EcoRealin avulla asiakas saa:

  • Ajankohtaista tietoa EU-taksonomian velvoitteista ja vaatimuksista
  • Ymmärryksen taksonomian asettamista kriteereistä yrityksen toiminnalle
  • Apua taksonomiamukaisuuden raportointiin

 

Tyytyväiset sijoittajat ja rahoittajat

EU-taksonomian tavoitteena on saada rahoitusmarkkinat suosimaan ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Näin ollen sijoittajat ja rahoittajat tulevat odottamaan EU-taksonomian mukaista toimintaa ja raportointia myös niiltä yrityksiltä, jotka eivät asetuksen mukaisesti tällä hetkellä ole raportointivelvollisuuden piirissä.

 

Riskienhallinta

EU:n taksonomia-asetus ja siihen liittyvä kestävän kehityksen luokittelujärjestelmä ovat varsinainen viidakko tavalliselle tallaajalle. Asiantuntijoiden tekemän työn avulla asiakas välttyy useiden EU-ohjeiden ja direktiivien läpikäynniltä sekä varmistuu raportoinnin oikeellisuudesta.

 

Ajantasaisuus ja ennakointi

Ensimmäisessä vaiheessa EU-taksonomia vaikuttaa rahoitusmarkkinoilla vaikuttaviin ja suuriin yrityksiin. Myöhemmin sen piiriin on tarkoitus ottaa laajemmin muutakin elinkeinoelämää, ja raportointivelvoite voi mahdollisesti laajentua koskemaan suurempaa määrää yrityksiä. Vastuullinen yritys ennakoikin jo etukäteen ja selvittää sen vaikutukset omalle liiketoiminnalleen hyvissä ajoin.

Kysy lisää palveluistamme:

Lotta Kauppinen
Vastuullisuuspäällikkö
+358 50 554 4967
etunimi.sukunimi@ecoreal.fi

Ota yhteyttä »

Tutustu referensseihimme »

Asiakkaan hyöty

EcoRealin avulla asiakas saa:

  • Ajankohtaista tietoa EU-taksonomian velvoitteista ja vaatimuksista
  • Ymmärryksen taksonomian asettamista kriteereistä yrityksen toiminnalle
  • Apua taksonomiamukaisuuden raportointiin

 

Tyytyväiset sijoittajat ja rahoittajat

EU-taksonomian tavoitteena on saada rahoitusmarkkinat suosimaan ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Näin ollen sijoittajat ja rahoittajat tulevat odottamaan EU-taksonomian mukaista toimintaa ja raportointia myös niiltä yrityksiltä, jotka eivät asetuksen mukaisesti tällä hetkellä ole raportointivelvollisuuden piirissä.

 

Riskienhallinta

EU:n taksonomia-asetus ja siihen liittyvä kestävän kehityksen luokittelujärjestelmä ovat varsinainen viidakko tavalliselle tallaajalle. Asiantuntijoiden tekemän työn avulla asiakas välttyy useiden EU-ohjeiden ja direktiivien läpikäynniltä sekä varmistuu raportoinnin oikeellisuudesta.

 

Ajantasaisuus ja ennakointi

Ensimmäisessä vaiheessa EU-taksonomia vaikuttaa rahoitusmarkkinoilla vaikuttaviin ja suuriin yrityksiin. Myöhemmin sen piiriin on tarkoitus ottaa laajemmin muutakin elinkeinoelämää, ja raportointivelvoite voi mahdollisesti laajentua koskemaan suurempaa määrää yrityksiä. Vastuullinen yritys ennakoikin jo etukäteen ja selvittää sen vaikutukset omalle liiketoiminnalleen hyvissä ajoin.

EU-taksonomia - Blogi