SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Ulkoistettu vastuullisuusasiantuntija, koulutukset ja konsultointi

Ulkoistettu vastuullisuusasiantuntija 

Tuntuuko vastuullisuustyön kokonaisvaltainen hallinta haastavalta muiden töiden ohella? Onko vaikea pysyä kärryillä uusista vaatimuksista ja odotuksista? Hyödynnä asiantuntijoitamme määräaikaisena lisäresurssina vastuullisuusasioiden hoitamiseksi! 

 Ulkoistettu vastuullisuusasiantuntija on yritykselle nimetty asiantuntija, joka vastaa vastuullisuustyön suunnittelusta ja johtamisesta sekä auttaa kaikissa yrityksen vastuullisuuskysymyksissä. Nimetyn asiantuntijan avulla vastuullisuustyö pysyy selkeästi hallittavana ja konkreettisena, minkä lisäksi sen edistäminen on helpompaa. Ulkoistetun vastuullisuusasiantuntijan avulla saatte yrityksellenne asiantuntijan apua joustavasti ja jatkuvasti ilman omaa rekrytointitarvetta. 

Ulkoistettu vastuullisuusasiantuntija voi: 

 • toimia itsenäisesti asiakasorganisaation sisällä 
 • toimia osana asiakkaan omaa vastuullisuustiimiä 

Yritykselle sopiva ulkoistettu vastuullisuusasiantuntija valikoituu asiakkaan tarpeiden, toimialan ja tavoitteiden perusteella. Asiantuntija voi toimia joko itsenäisesti asiakasorganisaation sisällä tai osana asiakkaan omaa vastuullisuustiimiä. Mahdolliset työnkuvaan kuuluvat toimet voivat olla: 

 • vastuullisuusohjelman laadinta 
 • vastuullisuusraportointi 
 • vastuullisuuspolitiikan laadinta 
 • sidosryhmätutkimuksen toteuttaminen 
 • GRESB-raportointi 
 • hiilijalanjäljen laskenta 
 • hiilineutraaliuden tiekartan laadinta 
 • ilmastoriskien kartoitus 
 • ympäristöluokitusten toimeenpano 
 • vastuullisuusviestintä sidosryhmille 

 Palvelun sisältö määräytyy asiakkaan nykytilaselvityksen mukaan, missä selvitetään yrityksen tämänhetkinen tilanne vastuullisuustyön saralla sekä määritellään toimenpiteet työn edistämiseksi. Sopimus yrityksen ulkoistetusta vastuullisuusasiantuntijasta tehdään aina määräaikaiseksi. Tilaa ilmainen nykytilakartoitus jo nyt! 

Koulutukset ja luennot

Tarvitseeko johtonne tiivistä tietopakettia vastuullisuudesta tai GRI-raportoinnista? Onko henkilöstönne selvillä vastuullisuustyöstänne? Tarjoamme käytännönläheisiä ja toiminnallisia koulutuksia vastuullisesta liiketoiminnasta, vastuullisuusraportoinnista ja hiilijalanjäljen pienentämisestä johdolle, eri henkilöstöryhmille tai koko henkilöstölle. Koulutusten avulla saatte uutta pontta vastuullisuustyöhönne. Käymme luennoimassa aiheesta myös ammattikorkeakouluissa tuleville kestävän kehityksen ammattilaisille.

Muu konsultointi

Onko teillä jokin vastuullisuuteen liittyvä kysymys, johon haluaisitte vastauksen? Autamme teitä kaikissa vastuullisuuteen liittyvissä asioissa. Olemme olleet mukana muun muassa:

 • kiinteistöalan toimijoille suunnatussa GRESB-raportointiprosessissa
 • sidosryhmätutkimusten toteuttamisessa
 • kestävän hankintastrategian laatimisessa sekä
 • ilmastotavoitteiden määrittelyssä.

Ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan, miten voisimme vastata juuri teidän ongelmaanne.

Asiakkaan hyöty

EcoRealin avulla asiakas saa:

 • Tiiviin tietopaketin ajankohtaisista vastuullisuuteen liittyvistä asioista
 • Uutta pontta vastuullisuustyöhön
 • Apua kaikissa vastuullisuuteen liittyvissä asioissa

Ulkoistettu vastuullisuusasiantuntija: 

Ulkoistetun vastuullisuusasiantuntijan avulla asiakas saa: 

 • Joustavaa asiantuntijan apua vastuullisuustyöhön ilman rekrytointitarvetta 
 • Apua kokonaisuuden hallintaan, jolloin vastuullisuustyön edistäminen on helpompaa 
 • Apua yksittäisiin vastuullisuuden osa-alueisiin, kuten hiilijalanjäljen laskentaan tai hiilineutraaliuden tiekartan laadintaan 
 • Ajantasaista tietoa vastuullisuuden vaatimuksista ja odotuksista 
 • Resursseja vastuullisuusviestintään sidosryhmille 

Ajantasaisuus ja riskienhallinta

Koulutustemme avulla pysytte kärryillä yritysvastuun uusista tuulista ja sen merkityksestä liiketoiminnallenne. Näin pystytte myös ennakoimaan uusia vaatimuksia ja määräyksiä.

Henkilöstön osallistaminen

Koko henkilöstölle suunnattujen koulutusten avulla pystytte sitouttamaan henkilöstöä arkipäivän vastuullisuus-työhön. Koulutusten avulla annatte työntekijöillenne myös mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin.

Kysy lisää palveluistamme:

Lotta Kauppinen
Sustainability Manager
+358 50 554 4967
firstname.lastname@ecoreal.fi

Ota yhteyttä »

Tutustu referensseihimme »

Asiakkaan hyöty

EcoRealin avulla asiakas saa:

 • Tiiviin tietopaketin ajankohtaisista vastuullisuuteen liittyvistä asioista
 • Uutta pontta vastuullisuustyöhön
 • Apua kaikissa vastuullisuuteen liittyvissä asioissa

Ulkoistettu vastuullisuusasiantuntija: 

Ulkoistetun vastuullisuusasiantuntijan avulla asiakas saa: 

 • Joustavaa asiantuntijan apua vastuullisuustyöhön ilman rekrytointitarvetta 
 • Apua kokonaisuuden hallintaan, jolloin vastuullisuustyön edistäminen on helpompaa 
 • Apua yksittäisiin vastuullisuuden osa-alueisiin, kuten hiilijalanjäljen laskentaan tai hiilineutraaliuden tiekartan laadintaan 
 • Ajantasaista tietoa vastuullisuuden vaatimuksista ja odotuksista 
 • Resursseja vastuullisuusviestintään sidosryhmille 

Ajantasaisuus ja riskienhallinta

Koulutustemme avulla pysytte kärryillä yritysvastuun uusista tuulista ja sen merkityksestä liiketoiminnallenne. Näin pystytte myös ennakoimaan uusia vaatimuksia ja määräyksiä.

Henkilöstön osallistaminen

Koko henkilöstölle suunnattujen koulutusten avulla pystytte sitouttamaan henkilöstöä arkipäivän vastuullisuus-työhön. Koulutusten avulla annatte työntekijöillenne myös mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin.

Ulkoistettu vastuullisuusasiantuntija, koulutukset ja konsultointi - Referenssit


#Ulkoistettu vastuullisuusasiantuntija, koulutukset ja konsultointi

Kruunuasunnot – Henkilöstön vastuullisuuskoulutus

Henkilöstön vastuullisuuskoulutus EcoReal järjesti Kruunuasuntojen henkilöstölle vastuullisuuskoulutuksen keväällä 2021. Koulutuksen tavoitteena oli konkretisoida yrityksen vastuullisuustyötä henkilöstölle sekä osallistaa työntekijöitä kehittämään arkipäivän vastuullisuustyötä. Parin tunnin koulutuskokonaisuuteen kuului Kruunuasuntojen uuden vastuullisuusohjelman esittely…

Lue lisää »

Ulkoistettu vastuullisuusasiantuntija, koulutukset ja konsultointi - Blogi