SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Olosuhdepalvelut

Olosuhteiden merkitys kiinteistöissä

Kiinteistöissä käyttäjien tyytyväisyys korostuu ja sisäilmaolosuhteet ovat tärkeä osa palveluiden rinnalla, joilla on suora korrelaatio työviihtyvyyteen. Työskentely olosuhteet luovat kilpailuetua yrityksille, kun niistä ei tarvitse huolehtia ja sisäilma on aina raikasta ja oikein mitoitettua. Palvelun avulla voidaan seurata myös tilojen käyttöastetta, jolloin voidaan todeta aito tilantarve ja säästää kuluissa. Kun olosuhteet ovat terveelliset ja turvalliset, voidaan tämä viestiä vuokralaisille tai henkilöstölle.

Olosuhdepalveluidemme kautta selvität sisäilmaolosuhteet kiinteistössäsi luotettavasti ja tehokkaasti. Teemme tarvittaessa ehdotukset korjaavista toimenpiteistä ja toteutamme ne asiantuntevasti ja alan johtavaa teknologiaan hyödyntäen.

Olosuhteet palveluna

Reaaliaikainen jatkuva olosuhteiden monitorointi auttaa kiinteistön sisäilmaolosuhteiden hallinnassa. Työ aloitetaan kartoittamalla kiinteistön toimintaperiaate sekä mahdolliset olosuhde haasteet käyttäjäkyselyn avulla. Kartoituksen perusteella määritellään mittauspisteiden sijainnit sekä tehtävät mittaukset(mm. lämpötila, kosteus, CO2, läsnäolo sekä tarvittaessa myös TVOC ja paine-eromittaus). Mittalaitteet asennetaan ja laaditaan mittaussuunnitelma kiinteistön pohjakuvaan. Samalla mittalaitteille määritellään halutut raja-arvot ja aloitetaan seuranta.

Ensimmäisen mittausjakson jälkeen mittausdata analysoidaan ja annetaan tarvittaessa korjausehdotukset sekä koostetaan yhteenvetoraportti yhdessä määritellyin väliajoin. Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus reagoida olosuhdepoikkeamiin ennen käyttäjäpalautteita.

Olosuhteiden esittäminen visuaalisesti tilojen käyttäjille onnistuu reaaliaikaisesti esim. aulanäyttöjen avulla.

Kauttamme saat avaimet käteen – periaatteella selvitykset ja tarvittaessa korjaukset samassa paketissa alan parhaalla osaamisella.

Asiakkaan hyöty

Olosuhdeseurannalla varmistetaan tilojen halutut olosuhteet, tunnistetaan mahdolliset ongelmakohdat ja voidaan todentaa korjaustoimenpiteiden vaikutuksia.

  • Asiakkaalla on mahdollista seurata tilojen olosuhteita reaaliaikaisesti
  • Mahdollistaa nopean reagoinnin ennen vuokralaispalautetta
  • Sisäilmaolosuhteiden todentaminen muun muassa vuokralaisilla
  • Korjaavat toimenpide-ehdotukset mahdollisiin olosuhdehaasteisiin
  • Vuokralaistyytyväisyys mm. pidemmät vuokra-ajat ja tunne että välitetään

Kysy lisää palveluistamme:

Jukka Holopainen
Johtaja, ylläpito ja aluetoiminnot
+358 41 501 5183
etunimi.sukunimi@ecoreal.fi

Ota yhteyttä »

Tutustu referensseihimme »

Asiakkaan hyöty

Olosuhdeseurannalla varmistetaan tilojen halutut olosuhteet, tunnistetaan mahdolliset ongelmakohdat ja voidaan todentaa korjaustoimenpiteiden vaikutuksia.

  • Asiakkaalla on mahdollista seurata tilojen olosuhteita reaaliaikaisesti
  • Mahdollistaa nopean reagoinnin ennen vuokralaispalautetta
  • Sisäilmaolosuhteiden todentaminen muun muassa vuokralaisilla
  • Korjaavat toimenpide-ehdotukset mahdollisiin olosuhdehaasteisiin
  • Vuokralaistyytyväisyys mm. pidemmät vuokra-ajat ja tunne että välitetään

Olosuhdepalvelut - Referenssit


Olosuhdepalvelut - Blogi