SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Vastuullisuuspalvelut

Kaikille toimialoille ja eri kokoisille yrityksille 
 • Vastuullisuusohjelmat
 • GRI-raportit
 • Hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen laskenta
 • Koulutukset
 • BREEAM in-use
 • GRESB-arviointi

Yritysvastuu, yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys ovat termejä, jotka kuvaavat organisaatioiden vastuullisuutta kokonaisuudessaan. Autamme asiakkaitamme kehittämään toimintaa vastuullisemmaksi ja viestimään siitä sidosryhmille jopa GRI-standardien mukaisesti. Tarjoamme vastuullisuusraportointiin eri laajuisia avaimet käteen -raportointipaketteja, jotka sisältävät strategisen suunnittelun, tietojen keräyksen ja käsittelyn sekä visuaalisen raportoinnin.

GRI-raportointi

Tarvitsetteko apua vastuullisuustyönne määrittämisessä ja mittaamisessa? GRI-pakettimme auttavat raportoinnin lisäksi vastuullisuusohjelman ja -tavoitteiden määrittelyssä. Konkreettisten tavoitteiden avulla vastuullisuustyöstä tulee helpommin toteutettavaa ja seurattavaa. Kansainvälisesti tunnettu GRI-raportointi on mahdollista yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta.

Muu vastuullisuusraportointi

Vastuullisuusraportointia voidaan lähteä rakentamaan portaittaisesti asiakkaan lähtötasosta riippumatta. Tarjoamme asiakkaillemme GRI-raportointiin tähtääviä kevyempiä raportointipaketteja, jotka tarkastelevat vastuullisuustyötä asiakkaan toivomalla tasolla. Palveluvalikoimastamme voi valita yrityksen tarpeisiin sopivan vaihtoehdon. Kaikki raportointipakettimme on suunniteltu GRI-standardien pohjalta.

Vastuullisuusohjelma

Tarvitsetteko apua vastuullisuusteemojen ja -näkökohtien määrittelyssä, mutta ette ole vielä valmiita raportoimaan vastuullisuudestanne? Autamme teitä määrittelemään suuntaa antavan vastuullisuusstrategian, jonka avulla pääsette vastuullisuustyön alkuun. Ohjelman avulla vastuullisuusraportoinnin aloittamisesta tulee helpompaa.

GRI-raportointi

GRI-raportointi


Hiilijalanjäljen laskenta

Tarvitsetteko apua hiilijalanjäljen tai -kädenjäljen laskennassa? Haluatteko vertailla eri skenaarioita toiminnan muutosten vaikutuksista hiilijalanjälkeen? Selvitämme yrityksenne tai organisaationne toiminnan hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen ja autamme kaikissa niihin liittyvissä laskentatarpeissa. Laskemme hiilijalanjäljen myös tuotteelle, tapahtumalle tai rakennukselle. Pääsääntöisesti hiilijalanjälkilaskentamme noudattaa Green House Gas (GHG) Protocol tuotestandardia. Vaihtoehtoisesti laskenta voidaan suorittaa soveltamalla myös muuta soveltuvaa ohjeistusta. Laskemme hiilijalanjäljen luotettavasti käyttämällä One Click LCA-ohjelmistoa. Kokoamme tuloksista visuaalisen viestintäpaketin sekä laajemman raportin vähennyskohteineen.

Lisäksi tarjoamme

KOULUTUKSET: Tarvitseeko johtonne tiivistä tietopakettia vastuullisuudesta tai GRI-raportoinnista? Onko henkilöstönne selvillä vastuullisuustyöstänne? Tarjoamme käytännönläheisiä ja räätälöityjä koulutuksia vastuullisesta liiketoiminnasta ja vastuullisuusraportoinnista johdolle, eri henkilöstöryhmille tai koko henkilöstölle. Koulutusten avulla varmistatte, että johtonne ja henkilöstönne on kärryillä vastuullisuustyöstänne.

KONSULTOINTI: Autamme suunnittelemaan toimintanne kokonaisuudessaan kestäväksi ja tarjoamme apua kaikissa vastuullisuuteen liittyvissä asioissa. Esimerkiksi:

 • Laadimme yrityksellenne hankintastrategian, jonka avulla varmistatte hankintojenne kestävyyden.
 • Tarjoamme apua kiinteistöalan GRESB-raportointiprosessissa.
 • Toteutamme sidosryhmätutkimuksen, jonka avulla voitte selvittää sidosryhmienne odotuksia ja toiveita vastuullisuuden osalta.
 • Autamme yritystänne hiilijalanjäljen tai -kädenjäljen laskennassa.
 • Autamme määrittelemään Science Based Targetsin mukaiset ilmastotavoitteet.

Asiakkaan hyöty

EcoRealin avaimet käteen -paketin
avulla asiakas saa:

 • visuaalisen GRI-raporttiin tähtäävän vastuullisuusraportin halutulla tasolla
 • vastuullisuusohjelman ja paketista riippuen yksityiskohtaisemman vastuullisuusstrategian
 • pitkäaikaisen kumppanin vastuullisuustoiminnan ylläpitämiseen ja parantamiseen

Tyytyväiset sijoittajat ja rahoittajat
Vastuulliset ja kestävät yritykset kiinnostavat sijoittajia, koska niiden toiminta on läpinäkyvämpää, riskit pienempiä ja sijoittaminen kannattavampaa. Kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä odotetaan GRI-raportointia.
Imago ja erottautuminen
Vastuullisuudella ja kestävyydellä on kasvava merkitys asiakkaan valinnoissa, minkä lisäksi se motivoi henkilöstöä ja houkuttelee uusia työntekijöitä.
Taloudellinen hyöty ja kustannussäästöt
Vastuullinen ja kestävä yritys tekee parempaa vuositulosta muihin yrityksiin verrattuna. Lisäksi vastuullinen toiminta kasvattaa henkilöstön työn tuottavuutta.
Riskienhallinta
Vastuullinen ja kestävä yritys ennakoi toimintaympäristön ja määräysten muutokset, jolloin se on oman alan suunnannäyttäjänä askeleen edellä muita.

Tutustu referensseihimme »
MIKÄ IHMEEN GRI? »
MITEN TEEMME VASTUULLISUUDESTA HELPPOA? »

Kysy lisää palveluistamme:

Leena Oiva
Johtava vastuullisuusasiantuntija
+358 40 539 8338
etunimi.sukunimi@ecoreal.fi

Asiakkaan hyöty

EcoRealin avaimet käteen -paketin
avulla asiakas saa:

 • visuaalisen GRI-raporttiin tähtäävän vastuullisuusraportin halutulla tasolla
 • vastuullisuusohjelman ja paketista riippuen yksityiskohtaisemman vastuullisuusstrategian
 • pitkäaikaisen kumppanin vastuullisuustoiminnan ylläpitämiseen ja parantamiseen

Tyytyväiset sijoittajat ja rahoittajat
Vastuulliset ja kestävät yritykset kiinnostavat sijoittajia, koska niiden toiminta on läpinäkyvämpää, riskit pienempiä ja sijoittaminen kannattavampaa. Kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä odotetaan GRI-raportointia.
Imago ja erottautuminen
Vastuullisuudella ja kestävyydellä on kasvava merkitys asiakkaan valinnoissa, minkä lisäksi se motivoi henkilöstöä ja houkuttelee uusia työntekijöitä.
Taloudellinen hyöty ja kustannussäästöt
Vastuullinen ja kestävä yritys tekee parempaa vuositulosta muihin yrityksiin verrattuna. Lisäksi vastuullinen toiminta kasvattaa henkilöstön työn tuottavuutta.
Riskienhallinta
Vastuullinen ja kestävä yritys ennakoi toimintaympäristön ja määräysten muutokset, jolloin se on oman alan suunnannäyttäjänä askeleen edellä muita.

Vastuullisuuspalvelut - Referenssit


#Vastuullisuuspalvelut Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut

HY247

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy teki EcoRealin avustuksella itselleen vastuullisuusohjelman ja ensimmäisen GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraporttinsa. Työ käynnistettiin EcoRealin vastuullisuusasiantuntijan vetämillä työpajoilla, missä käytiin läpi yrityksen saavutuksia ja asetettiin tavoitteet ja mittarit…

Lue lisää »
#Vastuullisuuspalvelut

POAS

  EcoReal auttoi POASia kiteyttämään vastuullisuustyön selkeäksi kokonaisuudeksi ja laatimaan vastuullisuutta kehittävän toimenpideohjelman. Kokonaisuuteen kuuluivat työpajat yrityksen henkilöstön kanssa, tärkeimpien vastuullisuusteemojen ja -tavoitteiden määrittely sekä jatkon suunnittelu. Raportointiprosessin avulla POASin…

Lue lisää »
#Vastuullisuuspalvelut

Planmeca Oy

Planmeca oli jo pitkään tehnyt töitä vastuullisuuden eteen, mutta nyt vastuullisuustyö haluttiin koota selkeiden teemojen ympärille. EcoReal auttoi Planmecaa vastuullisuusohjelman laatimisessa, sisäisten toimintaa ohjaavien yleisten periaatteiden (Code of Conduct) määrittämisessä…

Lue lisää »

Vastuullisuuspalvelut - Blogi