SOITA MYYNTIIMME JA KYSY LISÄÄ: +358 40 532 2261

Vastuullisuus

YRITYSVASTUU, YHTEISKUNTAVASTUU JA KESTÄVÄ KEHITYS ovat termejä, jotka kuvaavat organisaatioiden vastuullisuutta kokonaisuudessaan. Tarjoamme vastuullisuusraportointiin eri laajuisia avaimet käteen -raportointipaketteja, jotka perustuvat kansainvälisiin GRI-standardeihin. Autamme asiakkaitamme kehittämään toimintaa vastuullisemmaksi ja viestimään siitä sidosryhmille.

GRI-standardeja vastaava vastuullisuusraportointi on mahdollista yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta. Vastuullisuusraportointia voidaan lähteä rakentamaan asiakkaan lähtötasosta riippumatta. Palveluvalikoimastamme voi valita yrityksen tarpeisiin sopivan vaihtoehdon. Avaimet käteen -pakettien lisäksi tarjoamme apua myös yksittäisiin vastuullisuusraportoinnin osa-alueisiin.

vastuullisuus

RAPORTOINNIN PROJEKTINJOHTO
• Strategiset työpajat:
– toimintaympäristön määrittäminen
– kestävän kehityksen tavoitteiden määrittäminen
– vastuullisuusteemojen ja -näkökohtien määrittäminen
– vastuullisuusstrategian määrittäminen
• Sidosryhmätutkimus (vain GRI-paketissa)
• Olennaisuusanalyysi (vain GRI-paketissa)

TIETOJEN KERÄYS JA KÄSITTELY
• Valittujen tietojen keräys eri lähteistä
• Tietojen käsittely helposti ymmärrettävään muotoon

TUNNUSLUKUJEN LASKENTA JA ANALYSOINTI
• Datan laskenta ja käsittely helposti käsiteltävään muotoon

VISUAALINEN RAPORTOINTI
• Visualisoidaan käsittelytiedot
• ”Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”

RAPORTIN KOONTI JA VIIMEISTELY
• Tietojen koonti kompaktiin ja helposti luettavaan muotoon
• Kokonaiskuva helposti hahmotettavissa
• Kaikki raporttitasot on suunniteltu GRI:n viitekehyksen mukaisesti


LISÄKSI TARJOAMME:

KOULUTUKSET: Käytännönläheisiä ja räätälöityä koulutuksia vastuullisesta liiketoiminnasta ja vastuullisuusraportoinnista johdolle ja koko henkilöstölle

GRESB-RAPORTOINTI: GRESB-arviointi (GRESB Real Estate Assessment) mittaa reaali-investointien, kiinteistöportfolioiden ja infrastruktuurisijoitusten vastuullisuustoimintaa

Julkaisimme ensimmäisen oman vastuullisuusraporttimme kesäkuussa 2018.

TUTUSTU RAPORTTIIMME TARKEMMIN (PDF) »

Asiakkaan hyöty

EcoRealin avaimet käteen -paketin
avulla asiakas saa:

 • visuaalisen vastuullisuusraportin
  kuluneelta vuodelta
 • yksityiskohtaisen vastuullisuus-
  strategian ja -ohjelman
 • pitkäaikaisen kumppanin vastuullisuus-
  toiminnan ylläpitämiseen ja parantamiseen

Tyytyväinen johto ja omistajat
Vastuullisuusstrategia ja -ohjelma auttavat käytännön vastuullisuustyössä. Raportointi auttaa johtoa kertomaan vastuullisuudesta asiakkaille, sidosryhmille ja henkilökunnalle.
Imago ja kilpailukyvyn parantaminen
Vastuullisuudella on kasvava merkitys asiakkaan valinnoissa. Raportti lisää yrityksen läpinäkyvyyttä ja auttaa kertomaan yrityksen käytännön työstä ja työskentelytavoista.
Suorat kustannussäästöt
Vastuullinen toiminta tehostaa liiketoimintaa ja tuottaa selkeitä säästöjä mm. energia- ja henkilöstökustannuksissa.
Määräyksien noudattaminen helpottuu
Vastuullinen yritys ennakoi muuttuvat määräykset ja on muita askeleen edellä toiminnan oman alan suunnannäyttäjänä.

Tutustu referensseihimme »
MIKÄ IHMEEN GRI? »
MITEN TEEMME VASTUULLISUUDESTA HELPPOA? »
AVAIMET KÄTEEN -PAKETTIEN PROSESSIKUVAUS »
ECOREALIN VAHVUUDET VASTUULLISUUDESSA »

Kysy lisää palveluistamme:

Lotta Partanen
Vastuullisuusasiantuntija
+358 50 554 4967
etunimi.sukunimi@ecoreal.fi

Julkaisimme ensimmäisen oman vastuullisuusraporttimme kesäkuussa 2018.

TUTUSTU RAPORTTIIMME TARKEMMIN (PDF) »

Asiakkaan hyöty

EcoRealin avaimet käteen -paketin
avulla asiakas saa:

 • visuaalisen vastuullisuusraportin
  kuluneelta vuodelta
 • yksityiskohtaisen vastuullisuus-
  strategian ja -ohjelman
 • pitkäaikaisen kumppanin vastuullisuus-
  toiminnan ylläpitämiseen ja parantamiseen

Tyytyväinen johto ja omistajat
Vastuullisuusstrategia ja -ohjelma auttavat käytännön vastuullisuustyössä. Raportointi auttaa johtoa kertomaan vastuullisuudesta asiakkaille, sidosryhmille ja henkilökunnalle.
Imago ja kilpailukyvyn parantaminen
Vastuullisuudella on kasvava merkitys asiakkaan valinnoissa. Raportti lisää yrityksen läpinäkyvyyttä ja auttaa kertomaan yrityksen käytännön työstä ja työskentelytavoista.
Suorat kustannussäästöt
Vastuullinen toiminta tehostaa liiketoimintaa ja tuottaa selkeitä säästöjä mm. energia- ja henkilöstökustannuksissa.
Määräyksien noudattaminen helpottuu
Vastuullinen yritys ennakoi muuttuvat määräykset ja on muita askeleen edellä toiminnan oman alan suunnannäyttäjänä.