SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Ympäristöluokitus

Tarjoamme kiinteistöjen (BREEAM In-Use) ympäristöluokitusta omistajille, vuokralaisille tai kiinteistöjen ylläpitäjille. Palvelu sisältää esiselvityksen, konsultoinnin ja auditoinnin.

Esiselvityksessä arvioidaan kiinteistön tämän hetkinen luokitustaso ja määritellään tavoitetila. Konsultoinnin avulla määritellään kehitystoimenpiteet, jotta auditoinnissa saavutetaan halutut tavoitteet.

Mikä on kiinteistön ympäristöluokitus?

Ympäristöluokitukset  (eli ympäristösertifioinnit ) ovat työkaluja kiinteistöjen ympäristötehokkuuden mittaamiseen, todentamiseen ja parantamiseen. Ne auttavat vertailemaan kiinteistöjen ympäristötehokkuutta ja vastuullisuutta portfolion sisällä.

Ympäristöluokitukseen kuuluu riippumaton kolmannen osapuolen arviointi, jolla varmistetaan kiinteistön tarkoituksenmukainen ja vastuullinen toiminta.

Ympäristöluokitus viestii vahvasti rakennuksen omistajan ympäristömyönteisyydestä ja se on luotettu tapa todentaa kohteen vastuullisuutta sekä hallita riskejä.

Ympäristöluokituksen hyödyt

 

Mikä on BREEAM In-Use?

BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmä pohjautuu yhteiseen standardoituun eurooppalaiseen normistoon ja on siten Euroopan yleisimmin käytetty kiinteistön ympäristöluokitusjärjestelmä. Se on helposti sovellettavissa suomalaisiin käytäntöihin, mikä helpottaa riippumatonta sertifiointiprosessia. BREEAM-vaihtoehtoja on useita erilaisille kiinteistöille.

BREEAM In-Use-arviointi on kehitetty arvioimaan käytössä olevien kiinteistöjen ympäristösuorituskykyä. Se on käytettävissä pääasiassa liikekiinteistöille ja kauppakeskuksille. BREEAM In-Use-järjestelmä auttaa tunnistamaan kiinteistön tehottomasti toimivat osat ja rohkaisee parantamaan ympäristösuorituskykyä ja kiinteistönhoitoa. Paikallinen arvioitsija (BREEAM Assessor) tarkistaa vaatimusten täyttymisen ja BRE myöntää sertifikaatin laatuauditoinnin jälkeen.

 

BREEAM:in tähtiluokitus

BREEAM In-Use -järjestelmässä kiinteistö arvioidaan seitsemän portaisella asteikolla 0– 6 tähteä eli “Unclassified” – “Outstanding”. Suomessa vielä yksikään kiinteistö ei ole saanut ylintä “Outstanding” -luokitusta. Suurin osa Suomessa olevista kiinteistöistä on sijoittunut a “Good” ja “Very Good” -luokitukseen.

Ohessa BREEAM In-Use -asteikko ja suluissa, miten Suomessa sijaitsevat kiinteistöt ovat sijoittuneet luokituksessa.

 

Lue lisää:

BREEAM In-Use -ympäristöluokitus vähentää kiinteistön hiilijalanjälkeä (3.3.2020)

 

Asiakkaan hyöty

KIINTEISTÖ / YRITYS

 • Parempi läpinäkyvyys kiinteistön vastuullisuudesta
 • Vastuullisempi ja kestävämpi toiminta
 • Kiinteistöportfolion helpompi vertailu

OMISTAJA / INVESTORI

 • Kiinteistön suurempi käyttöaste
 • Kiinteistön kohonnut markkina-arvo
 • Helpompi rahoitus ja parempi myyntihinta

KÄYTTÄJÄ / VUOKRALAINEN

 • Alhaisemmat huolto- ja käyttökustannukset
 • Paremmat olosuhteet
 • Parempi tuottavuus

 

 

Tutustu referensseihimme »

Kysy lisää palveluistamme:

Leena Oiva
Johtava vastuullisuusasiantuntija
+358 40 539 8338
etunimi.sukunimi@ecoreal.fi
Lotta Partanen
Vastuullisuusasiantuntija
+358 50 554 4967
etunimi.sukunimi@ecoreal.fi

Asiakkaan hyöty

KIINTEISTÖ / YRITYS

 • Parempi läpinäkyvyys kiinteistön vastuullisuudesta
 • Vastuullisempi ja kestävämpi toiminta
 • Kiinteistöportfolion helpompi vertailu

OMISTAJA / INVESTORI

 • Kiinteistön suurempi käyttöaste
 • Kiinteistön kohonnut markkina-arvo
 • Helpompi rahoitus ja parempi myyntihinta

KÄYTTÄJÄ / VUOKRALAINEN

 • Alhaisemmat huolto- ja käyttökustannukset
 • Paremmat olosuhteet
 • Parempi tuottavuus

 

 

Ympäristöluokitus - Blogi