Wihuri Oy Aarnio

METRO-PIKATUKKU TAMPERE

Säästötavoite: 35 % energiansäästö ja noin 40 % investoinnin tuotto

Pinta-ala: 2 940 m2

Mitä tehtiin: Energiaremontti sisältäen valaistuksen uudistamisen sekä muutoksia lämmöntalteenottoon, rakennusautomaatioon ja kaupan kylmäjärjestelmään

Keskeiset tulokset: Arviolta 430 000 euron kustannussäästöt ja 1 100 tonnin CO2-päästöjen vähennys elinkaaren aikana

EcoReal teki kohteeseen ensin energiakatselmuksen ja toteutti sen pohjalta energiaremontin rakennuttamispalveluna. Hankinnat kilpailutettiiin loppuvuodesta 2017 ja toimenpiteet toteutettiin helmikuussa 2018. EcoReal vastasi energiatuen hakemisesta, suunnitelmien laatimisesta, urakoiden kilpailuttamisesta ja urakkasopimusten valmistelusta sekä töiden johtamisesta ja valvonnasta.

Työt sujuivat sovitussa aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Toimenpiteet sisälsivät valaistuksen uudistamisen, lämmöntalteenoton tehostamisen, rakennusautomaation ohjelmamuutoksia ja sekä kaupan kylmäjärjestelmän energiatehokkuutta parantavia muutostöitä.