SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Aalto Yliopistokiinteistöt Oy

ASIAKAS:

Aalto Yliopistokiinteistöt Oy

KOHDE:

Harald Herlin- oppimiskeskus, Espoo

PINTA-ALA:

8 700m2

MITÄ TEHTIIN:

Energiaremontti sisältäen rakennusautomaation muutostyöt ja kaukolämmön tilaustehon tarkastelun

KESKEISET TULOKSET:

482 234€ kustannussäästöt ja 2100 tonnin CO2- päästöjen vähennys elinkaaren aikana

EcoReal toteutti Aalto Yliopistokiinteistöt Oy:n Otaniemen Harald Herlin -oppimiskeskukseen energiakatselmuksen keväällä 2017. Energiakatselmuksen perusteella kiinteistössä havaittiin olevan yli 20% energiansäästöpotentiaali kohtuullisin investointikustannuksin. Energiakatselmuksessa havaittujen ehdotusten perusteella kiinteistössä aloitettiin energiaremontti.

Kiinteistön rakennusautomaatioon tehtiin muutoksia ja kohteen ilmanvaihtokoneet ohjelmoitiin käymään tarpeenmukaisesti, Samalla varmistettiin kiinteistön jäähdytyskoneen energiatehokas toiminta. Lisäksi kiinteistön kaukolämmön todellinen tilaustehon tarve tarkastettiin.

EcoReal toimi energiaremontin projektinjohtajana tuottaen asiakkaalle kaikki toimenpiteet avaimet käteen -palveluna. Palveluun kuului muutostöiden suunnittelu, kilpailutus, johtaminen, toteutus ja raportointi. Energiakatselmus suoritettiin kesäkuussa 2017 ja kiinteistön muutostyöt olivat valmiit talvella 2018.