SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

AB Sagax

ASIAKAS:

AB Sagax

KOHDE:

Yellow Film & TV toimitilat

PROJEKTIN TAVOITE:

Käyttötarkoituksen muutos varastotiloista toimisto- ja videotuotantokäyttöön

PINTA-ALA:

2 000 m2

MITÄ TEHTIIN:

Toimisto- ja tuontantotilojen muutostöiden rakennuttaminen

EcoReal johti tilamuutosprojektin Helsingin Konalassa sijaitsevaan kiinteistöön. Kiinteistön omistajana ja hankkeen tilaajana toimi AB Sagax. Kohteen vuokralaisena toimi Yellow Film & TV. Aiemmin varasto- ja logistiikkatiloina toiminut kiinteistö muutettiin videotuotanto- ja toimistokäyttöön touko-kesäkuun 2018 aikana.

EcoReal toimi hankkeen rakennuttajakonsulttina johtaen hankkeen taloudellisen arvioinnin, suunnittelutyön, viranomaistehtävät ja rakennustyöt. Hankkeen aikataulu oli haastava, sillä rakennuslupa, suunnittelu ja toteutus oli limitettävä, jotta kohteessa toteuttava tuotanto päästiin aloittamaan aikataulussa. Tiloille asetettiin tiukat äänitekniset vaatimukset, joiden toteutumisessa kiinnitettiin erityistä huomiota rakenteisiin ja talotekniikkaan.

”Hanke eteni suunnitelmien mukaisesti tiiviistä aikataulusta huolimatta. Omien tuotantorakenteidemme valmisteluun jäi riittävästi aikaa ja saimme oman toimintamme alkamaan sovitun mukaisesti. Yhteistoiminta EcoRealin kanssa oli erittäin ammattimaista, asiallista ja luotettavaa.”

– Linjatuottaja Heidi Laitinen, Yellow Film & TV

”Hankkeeseen valittiin pätevät suunnittelijat ja urakoitsijat, jotka osaltaan mahdollistivat laadukkaan toteutuksen sovitussa aikataulussa. Hankkeeseen osallistui useita osapuolia, joiden tavoitteiden yhteensovittaminen vaati huolellista suunnittelua kustannustekijöitä unohtamatta. Onnistuneella ennakoinnilla saatiin varmistettua tavoitteiden mukainen aikataulu.”

– Operatiivinen johtaja Janne Koskela, EcoReal Oy