SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

AB Sagax

ASIAKAS:

AB Sagax

KOHDE:

Vantaan Sanomatie 3

SÄÄSTÖTAVOITE:

29 % energiansäästö ja 11 % investoinnin tuotto

PINTA-ALA:

3 200m2

KESKEISET TULOKSET:

Arviolta 687 500€ kustannussäästöt ja 1925 tonnin CO2- päästöjen vähennyt elinkaaren aikana

EcoReal oli toteuttamassa Vantaalla sijaitsevan, kiinteistösijoitusyhtiö Sagaxin omistaman kiinteistön muutoshanketta. Kohde oli ollut aiemmin paino- ja toimistokiinteistönä sanomalehtien tuotannossa. Kiinteistö kuitenkin vuokrattiin uudelleen toisenlaiselle käyttäjälle. EcoRealin tehtävänä oli vastata hankkeen talotekniikka- ja energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelunohjauksesta, kilpailutuksesta ja valvonnasta.

Projekti alkoi suunnittelulla loppuvuodesta 2017. Uuden vuokralaisen tarpeita kuunneltiin ja nämä huomioitiin projektin teknisessä suunnittelussa. Rakennustyöt käynnistettiin kesäkuussa 2018 ja valmis kohde luovutettiin asiakkaalle marraskuussa 2018. Kohteeseen tehtiin tilamuutoksia uuden vuokralaisen tarpeen mukaan, esimerkiksi avartamalla toimistotiloja ja uusimalla lähes kaikki pinnat sekä toteutettiin energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.

”Kohteen energiatehokkuutta saatiin hyvin parannettua osana kiinteistön muuta kehitystä.  Asiantuntevan projektiryhmän hyvällä yhteistyöllä mahdollistettiin tilojen valmistuminen tavoitteiden mukaisesti”, sanoo kiinteistöpäällikkö Timo Simolin, Sagax Finland Asset Management Oy ”.