SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Ahlström Capital Oy – Eteläesplanadi 14

PINTA-ALA:

16 400 m2

ASIAKAS:

Ahlström Capital Oy

KOHDE:

Eteläesplanadi 14

SÄÄSTÖTAVOITE:

17,9 % energiansäästö ja 18,9 % investoinnin tuotto

MITÄ TEHTIIN:

Energiaremontti sisältäen rakennusautomaation uusimisen, ilmanvaihdon modernisoinnin ja aurinkosähköjärjestelmän rakentamisen

KESKEISET TULOKSET:

Arviolta 1 765 000 euron kustannussäästöt ja 2 295 tonnin CO2- päästöjen vähennys elinkaaren aikana

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

EcoReal suunnitteli ja toteutti energiaremontin Ahlström Capitalin omistamaan lippulaivakiinteistöön osoitteessa Eteläesplanadi 14. Energiaremontin tavoitteena oli pienentää kohteen ilmastopäästöjä sekä parantaa energiatehokkuutta ja sisäolosuhteita. Tavoitteessa onnistuttiin erinomaisesti huolellisen valmistautumisen ja suunnittelun johdolla.

Tässä Eteläesplanadin arvokiinteistössä uusittiin rakennusautomaatiojärjestelmä kokonaisuudessan, modernisoitiin ilmanvaihtoa ja asennettiin aurinkosähköjärjestelmä vesikatolle. Suunnitteluun ryhdyttiin kesällä 2020 ja toteutusvaiheeseen siirryttiin loppuvuodesta. Hanke valmistui suunnitellusti helmikuussa 2021. Tilat olivat käytössä koko projektin ajan, vaikkakin tavanomaista vähemmällä käytöllä johtuen koronarajoitusten vaikututuksista mm. Savoy-teatterin ohjelmistoon ja toimistojen käyttöasteeseen.

Kuten vanhoissa ja monimuotoisissa kohteissa yleensäkin, suunnitteluvaiheen tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Suunnitteluun käytettiinkin riittävästi aikaa ja huolellisuutta, jotta yllätysmomentit saatiin minimoitua toteutusvaiheessa. Myös työnsuunnittelu tehtiin huolella, jotta projekti saatiin toteutettua mahdollisimman vähin häiriöin kiinteistön käyttäjille, joita rajoituksista huolimatta toimistoalueella oli koko hankkeen ajan.

Energiaremontti toteutettiin projektinjohtourakkana, jossa EcoReal vastasi koko projektista toimien hankkeen päätoteuttajana. Toimitusketju oli tilaajalle avoin ja päätökset tehtiin yhdessä. Kiitämme urakkakilpailun kautta valittuja yhteistyökumppaneita, joita olivat Fidelix Oy (rakennusautomaatio), Koja Oy (ilmanvaihto) ja Playgreen Finland Oy (aurinkosähköjärjestelmä).

”Keskeisellä paikalla oleva vanha kiinteistö, jossa on käyttäjät ovat koko ajan paikalla on aina haastava kohde. Samalla se on tietenkin erittäin mielenkiintoinen tehtävä. Tässä projektissa ennakkosuunnittelussa onnistuttiin hyvin ja toteutuksen aikana yhteistyö toimi erinomaisesti projektinjohdon, tilaajan ja myös aliurakoitsijoiden ja käyttäjien kesken. On ilo todeta, että projektin tavoitteet saavutettiin hienosti.”, sanoo tiimipäällikkö Henri Nyroos EcoReal Oy:stä.

”Koko projektiryhmä teki hankkeessa hyvää työtä ja tilaajan edustajana pysyin hyvin perillä koko projektin ajan. Oli mielenkiintoista nähdä, kuinka isoja ilmanvaihtolaitteita saatiin uusittua vanhoissa ja osin ahtaissakin tiloissa ammattilaisten toimesta”, kuvailee kiinteistöpäällikkö Ari Järvenoja Ahlström Kiinteistöt Oy:stä.

”Projekti eteni alusta alkaen suunnitelman mukaisesti ja tilaajana olimme hyvin tyytyväisiä, sillä meille tärkeät kumppanit, eli kiinteistön käyttäjät, huomioitiin toteutuksen aikana esimerkillisesti. Tyytyväisyyttä tilaajana lisää se, että projekti toteutui budjetin mukaisesti, mikä oli loistava suoritus näin monimuotoisessa arvokiinteistössä”, suositellen toteaa kiinteistöjohtaja Pia Lindborg Ahlström Kiinteistöt Oy:stä.