SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Apteekkien eläkekassa / Vastuullisuusraportointi

ASIAKAS:

Apteekkien Eläkekassa

PALVELU:

ECO-raportointi

LÄHTÖTASO:

Apteekkien Eläkekassan ensimmäinen yritysvastuuraportti

MITÄ TEHTIIN:

Laadittiin vastuullisuusohjelma tavoitteineen ja mittareineen sekä yritysvastuuraportti

EcoReal auttoi Apteekkien Eläkekassaa toteuttamaan ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa avaimet käteen -periaatteella. Kokonaisuuteen kuului strategiset ja visuaaliset työpajat kassan johdon kanssa, tärkeimpien vastuullisuusteemojen ja -näkökohtien määrittely, tiedonkeruu, tunnuslukujen laskenta sekä visuaalinen raportointi.

Lisäksi EcoReal laati Apteekkien Eläkekassan kanssa vastuullisuusohjelman tuleville vuosille konkreettisten tavoitteiden muodossa. Kokonaisuus auttoi selvittämään tärkeimmät vastuullisuusteemat ja -näkökohdat, joita lähteä kehittämään laaditun vastuullisuusohjelman avulla.

”Vastuullisuus on meille tärkeää. Haluamme omalla toiminnallamme edistää taloudellista, sosiaalista ja ympäristöstä kannettavaa vastuuta. Uskomme hyvän esimerkin voimaan. Yritysvastuusta raportointi auttoi meitä kokoamaan vastuullisuustyömme yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi raportointi auttoi visioimaan uusia suunnitelmia sekä tavoitteita kohti kestävämpää tulevaisuutta.” -Toimitusjohtaja Hannu Hokka

Valmis raportti: https://www.aekassa.fi/wp-content/uploads/2020/10/Yritysvastuuraportti-Apteekkien-Elakekassa_2020.pdf