SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Avia Real Estate Oy, Avia Fleet – Energiaremontti

PINTA-ALA:

37 521 m2

ASIAKAS:

Avia Real Estate Oy

KOHDE:

Avia Fleet

SÄÄSTÖTAVOITE:

15 % vuosittainen energiakustannusten säästö ja 23,1 % investoinnin tuotto

MITÄ TEHTIIN:

Energiaremontti, mihin sisältyi ilmanvaihdon ja automaation muutostyöt ilmanvaihdon tarpeenmukaistamiseksi sekä lämmöntalteenoton lisäys.

KESKEISET TULOKSET:

Energiaremontin myötä saavutetaan arviolta yhteensä 3 073 892 euron kumulatiiviset kustannussäästöt ja 4380 tonnin CO2-päästöjen vähennys kiinteistön elinkaaren aikana.

EcoReal Oy toteutti Avia Real Estate Oy:n omistamassa Avia Fleet kiinteistössä energiaremontin, jonka keskeiset toimenpiteet kohdistuivat ilmanvaihdon tarpeenmukaistamiseen ja automaation muutostöihin sekä lämmöntalteenoton lisäämiseen. Projektin suunnitteluvaihe käynnistyi kevään 2021 aikana ja urakoitsijoiden kilpailutus sekä valinta saatiin päätökseen alkukesästä. Toimenpiteet kiinteistössä suoritettiin loppukesän ja syksyn 2021 aikana ja kokonaisuudessaan projekti saatiin päätökseen joulukuussa 2021.

Ostoenergian tarpeen sekä energian hukan vähentämiseksi kiinteistössä toteutettiin ilmanvaihdon tarpeenmukaistaminen sekä lämpöpumpulla varustetun lämmöntalteenottojärjestelmän rakentaminen. Ilmanvaihdon tarpeenmukaistamisen toimenpiteinä uusittiin valtaosa kiinteistön hihnavetoisista ilmanvaihtopuhaltimista portaattomasti säätyviin EC-puhaltimiin sekä lisättiin kiinteistön sisätiloihin ja pysäköintitiloihin olosuhteita mittaavia antureita. Antureiden mittaustulosten perusteella ilmanvaihtoa on mahdollista ohjata tarpeenmukaisesti ja ylläpitää olosuhteita tilojen ollessa käytössä, mutta vähentää liiallista ilmanvaihtoa ja lämmitystä muina aikoina. Lisäksi kiinteistöön rakennettiin lämmöntalteenottojärjestelmä, jonka avulla jäähdytyskoneen lauhdelämpö sekä huippuimureiden poistoilman lämpö saadaan talteen. Lämmöntalteenoton toiminnan tehostamiseksi järjestelmään liitettiin 125 kW lämpöpumppu.

Energiaremontin myötä kiinteistön sähkön ja lämmön kulutukset laskevat sekä ympäristöpäästöt pienenevät. Kiinteistötekniikan käyttöikä pitenee ja korjausvelkaa saatiin poistettua. Lämmöntalteenottoverkoston rakentamisen myötä kiinteistössä pystytään vastedes ottamaan tehokkaasti talteen hukkalämpöä, mikä edesauttaa merkittävästi kiinteistön energiatehokkuutta.

EcoRealin energiamanagerit vastaavat energiaremontin päättymisen jälkeen seurantajakson ajan kiinteistön energiankulutuksen optimoinnista, jotta voidaan todentaa ja raportoida toimenpiteiden vaikutuksesta syntyvät säästöt sekä varmistaa halutut olosuhteet kiinteistön vuokralaisille. Seurantajakson myötä EcoRealin energiamanagerit pystyvät myös antamaan tarpeen mukaan taloteknistä tukea kiinteistöhuollolle.