SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Bolero Business Park sisäilman laadun seuranta

PINTA-ALA:

22 635 m2

ASIAKAS:

Bolero Business Park

KOHDE:

Atomitie 2, Helsinki

MITÄ TEHTIIN:

Olosuhdeseuranta

KESKEISET TULOKSET:

Sovitut olosuhteet ja tyytyväiset vuokralaiset

Bolero Business Park on kiinteistö, jossa vuokralaisten olosuhteilla on väliä. Tämä huomattiin jo ennen koronapandemian alkua, kun aloitimme kohteessa sisäilman laadun tarkemman seurannan. Olosuhdemittauksen kimmokkeena toimi palaute ajoittain liian lämpimistä ja toisaalla taas liian viileistä tiloista. Kävimme kohteen vuokralaisen kanssa olosuhteiltaan haastaviksi koetut tilat läpi, ja asensimme tiloihin langattomat olosuhdeanturit lämpötilan, kosteuden, VOC- ja CO2-pitoisuuden mittaamiseksi. Lisäksi tarkastimme taloteknisten järjestelmien toiminnan, säädöt ja mitoituksen.

Tarkempi mittausjakso osoitti, että huoli olosuhteista oli aiheellinen. Lämmitys-, ilmanvaihto-, automaatio- ja jäähdytysjärjestelmillä oli kaikilla osansa siihen, että halutut olosuhteet eivät aina toteutuneet. Osa olosuhdehaasteita muodostavista ratkaisuista oli tehty jo projektin suunnittelupöydällä, mutta osa aiheutui myös ajan saatossa vikaantuneista laitteista. EcoRealin talotekniikka-asiantuntijat analysoivat tilanteen, tekivät kustannusarvion muutoksista ja esittivät kiinteistön omistajalle tarvittavat toimenpiteet, joilla olosuhteet saadaan halutulle tasolle.

Olemme olleet yhteistyöhön EcoRealin kanssa tyytyväisiä. Olosuhteiden seurannalla on saatu todennettua haastekohdat, ja kaikkiin havaittuihin asioihin on löytynyt nopeasti konkreettiset ratkaisut sekä tarvittavat jatkotoimenpiteettoteaa kohteen kiinteistöpäällikkö Annmari Kallioinen Avanto Property Teamista. 

”Olemme pyrkineet kehittämään olosuhdeseurantapalvelun, jolla saamme tuotettua asiakkaille tiedon sisäilman laadusta ja lisäksi tehtyä myös havaittujen puutteiden korjaamisen mahdollisimman helpoksi.” kertoo EcoRealin teknologiajohtaja Antti Mäki

lisätietoja palvelusta antaa: Antti Mäki EcoReal Oy