SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy

ASIAKAS:

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy

KOHDE:

Unioninkatu 35

SÄÄSTÖTAVOITE:

Yli 10 % energiakustannusten ja hiilidioksidipäästöjen alenema lyhyellä takaisinmaksuajalla

PINTA-ALA:

5 800 m2

MITÄ TEHTIIN:

Laadittiin rakennusautomaation suunnitelma- ja asetusarvomuutokset ja toteutettiin toimenpiteet

KESKEISET TULOKSET:

Arviolta 122 000 euron kustannussäästöt ja 288 tonnin CO2-päästöjen vähennys elinkaaren aikana.

Rakennus valmistui vuonna 1962 Helsingin yliopiston biokemian laitokseksi. Kohteen käyttötarkoitus on sittemmin muuttunut ja sitä on saneerattu viimeksi vuonna 2014. Tällä hetkellä kiinteistössä on opetus-, kokous- ja toimistotiloja. Vaikka kiinteistö automaatiojärjestelmineen oli uusittu vasta hiljattain, EcoReal teki siihen energiakatselmuksen, jonka mukaiset toimenpiteet päätettiin toteuttaa. Kohteessa havaittiin olevan yli 10 % energiansäästöpotentiaali kohtuullisin investointikustannuksin.

EcoReal laati muutossuunnitelmat rakennusautomaation toimintaperiaatteisiin ja kilpailutti urakoitsijat työn toteuttamiseksi. Varsinaisten energiatehokkuustoimenpiteiden lisäksi järjestelmään lisättiin hälytysominaisuuksia, jotka parantavat sisäolosuhteita ja automaatiojärjestelmän käytettävyyttä. Työt toteutettiin EcoRealin johdolla ja valvonnassa syyskuussa 2017. Töiden edetessä havaittiin joitakin epäkohtia kiinteistön painesuhteissa. Vioittuneet anturit paikallistettiin ja saatiin korjattua muiden töiden ohessa.