SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Hemsö

ASIAKAS:

Hemsö

KOHDE:

Koy Porin Asema-aukio, alkuperäinen osa

SÄÄSTÖTAVOITE:

31% energiansäästö ja 27 % investoinnin tuotto

PINTA-ALA:

3 730m2

MITÄ TEHTIIN:

Energiaremontti sisältäen ilmanvaihtokoneiden ja rakennusautomaation modernisoinnin, lauhdelämmön talteenoton laajennuksen, valaistuksen osittaisen uusimisen ja kaukolämmön tilaustehon tarkastelun

KESKEISET TULOKSET:

Arviolta 1 298 000 euron kustannussäästöt ja 1 995 tonnin CO2- päästöjen vähennys elinkaaren aikana

Hemsön omistamaan ja ylläpitämään kiinteistöön toteutettiin energiakatselmus keväällä 2018. Katselmuksessa havaittujen energiatehokkuutta parantavien seikkojen perusteella kiinteistöön päätettiin aloittaa energiakuluja alentava ja olosuhteita parantava energiaremontti. Energiaremontissa kiinteistön alkuperäisen osan ilmanvaihtokoneita ja rakennusautomaatiojärjestelmää modernisoitiin, lauhdelämmön talteenottoa laajennettiin, valaistusta uusittiin ja kaukolämmön tilausteho tarkastettiin.

EcoReal toimi energiaremontissa projektinjohtourakoitsijana. Projekti toteutettiin tavoite- ja kattohintaisena projektinjohtourakkana avaimet käteen- periaatteella. EcoReal vastasi projektista energiatuen hakemisesta aina suunnitteluun, toteutukseen ja loppuraportointiin saakka. Energiaremontti aloitettiin syksyllä 2018 ja valmis kohde louvutettiin asiakkaalle keväällä 2019.

”Hanke sujui erittäin mallikkaasti ja ilman merkittävää haittaa tilankäyttäjille. Projektin yhteydessä saatettiin kuntoon myös myymälätilojen ilmanvaihtokanavisto, johon oli tehty ajan saatossa useita yksittäisiä muutostöitä. Tilaajalle raportointi oli erinomaista!”

-Property Manager Mika Kvist, Hemsö