SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

ASIAKAS:

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)

PALVELU:

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta ja ilmastokestävyyden tiekarttatyön konsultointi

LÄHTÖTASO:

JYY:n ensimmäinen hiilijalanjälkilaskenta ja tiekartta

MITÄ TEHTIIN:

Laskettiin organisaation hiilijalanjälki vuodelta 2019 ja laadittiin visuaalinen viestintämateriaali ”avaimet käteen” -periaatteella. Lisäksi konsultoitiin ilmastokestävyyden tiekartan laatimisessa. Ilmastokestävyyden tiekartta on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimenpideohjelma kohti kestävämpää ja vastuullisempaa toimintaa. Tiekartan laatimisen yhteydessä määriteltiin, milloin JYYn toiminta saavuttaa hiilineutraaliuden ja kuinka ilmastotoimia priorisoidaan.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta muodostuu edunvalvontaa tekevästä ydintoiminnasta sekä liiketoimintakokonaisuus Soihdusta, jonka toimintakenttään kuuluu pääasiassa opiskelijoiden vuokra-asumista sisältäen noin 1600 asuntoa käsittävä Kortepohjan ylioppilaskylän, toimitiloja, ravintolaliiketoimintaa sekä kiinteistönhuoltoa ja rakennuttamista. EcoReal auttoi JYYtä laskemaan oman toimintansa hiilijalanjäljen ja tunnistamaan tärkeimmät päästölähteet. Hiilijalanjälki laskettiin GHG Protokollan mukaisesti. Kokonaisuuteen kuului lähtötietojen keruu ja rajaukset, tunnuslukujen laskenta, laskennan tulosten analysointi ja esittely sekä visuaalinen raportointi. Lisäksi EcoReal auttoi tiekartan laadinnassa selvittämällä tärkeimpiä päästövähennyskohteita erityisesti energiatehokkuuteen ja kestäviin hankintakäytäntöihin liittyen.

”Ilmastokestävyyden tiekartta on meille tärkeä projekti ja haluamme osaltamme sitoutua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Arvoihimme kuuluu vastuullisuus, ja EcoRealin hiilijalanjälkilaskennan myötä saimme selkeän kuvan päästöjemme nykytilasta. Tiekarttatyö ja EcoRealin konsultointi auttoi meitä ymmärtämään mitä toimenpiteitä päästövähennysten toteuttamiseksi ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tarvitaan. Visuaalinen hiilijalanjälkiraportti toimii myös hyvänä viestintämateriaalina sidosryhmillemme, sillä haluamme viestiä projektista avoimesti ja siten kirittää muitakin tarttumaan kestävyystoimiin.” -Toimitusjohtaja Timo Lahtinen.

Linkki JYYn hiilijalanjälkiraporttiin.