SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

HUS – Kolmiosairaala

PINTA-ALA:

noin 20 000 m2

ASIAKAS:

HUS Kiinteistöt Oy

KOHDE:

Haartmaninkatu 4

MITÄ TEHTIIN:

Energiakatselmus + PTS

KESKEISET TULOKSET:

Kartoitettiin kiinteistön energiankäyttö, mahdolliset energiankäyttöä tehostavat toimenpiteet sekä niiden kustannus- ja säästövaikutukset.

HUS Kiinteistöt Oy:n ylläpitämä kolmiosairaala Helsingin Meilahdessa sijaitseva, n. 10 vuotta sitten rakennettu 20 000m2 sairaalarakennus.

EcoReal laati kiinteistöön energiakatselmuksen, jossa kartoitettiin kiinteistön energiankäyttö, mahdolliset energiankäyttöä tehostavat toimenpiteet sekä niiden kustannus- ja säästövaikutukset.

Sairaalaympäristön poikkeukselliset olosuhde- ja toimintavarmuuskriteerit asettavat tavanomaista tiukemmat reunaehdot mahdollisille toimenpiteille. Toisaalta energiankulutus on suurta, ja esimerkiksi jäähdytystä tarvitaan vuoden ympäri. Energiakatselmuksen keskeiset toimenpidehavainnot liittyivätkin jäähdytysprosessin toiminnan optimointiin ja poistoilman lämmöntalteenottoon lämpöpumpulla.