SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kesko Oyj

ASIAKAS:

Kesko Oyj

KOHDE:

Neste K -asemat, yhteensä 46 kpl. Asemat kooltaan 100 m2-2000 m2

MITÄ TEHTIIN:

Projekti sisälsi rakennusautomaation kunnostuksen johtamisen sekä energiatehokkuutta parantavien toiminnallisuuksien lisäämisen rakennusautomaatioon yhteistyössä muiden osapuolien kanssa, joita olivat Fidelix Oy ja Ramboll Finland Oy.

KESKEISET TULOKSET:

Rakennusautomaation suunnitelmien mukainen toiminta, noin 140 000 € vuosittaiset säästöt asemien energiankulutuksessa. Toimenpiteiden keskimääräinen takaisinmaksuaika 0,3 a.

EcoReal  johti 46 Neste K -aseman talotekniikan kunnostusprojektien loppuunsaattamisen. Samalla kohteiden rakennusautomaatioon lisättiin talotekniikan energiatehokkaan toiminnan mahdollistavia ominaisuuksia. Kohdekohtainen projektin sisältö määriteltiin aiemmin tehtyjen kohdekohtaisten katselmusten sekä rakennusautomaation etäkäyttömahdollisuuden perusteella. Tehtävät muutostoimenpiteet käsiteltiin sujuvassa yhteistyössä kohteiden muiden suunnittelijoiden kanssa, mikä oli tärkeää erityisesti takuunalaisissa kohteissa.

Projektin myötä rakennusten sisäolosuhteiden arvioidaan parantuneen sekä energiakustannusten laskeneen.

”Projekti oli haastava, koska ympäri Suomea sijaitsevia kohteita oli kymmeniä ja yksittäisiä toimenpiteitäkin lähes tuhat. EcoRealin asiantuntijat pitivät kokonaisuuden hyvin hallussa ja sujuvassa yhteistyössä osapuolten kesken.”

-Ylläpitopalvelupäällikkö Juha-Matti Kyntäjä, Kesko Oyj