SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kesko Oyj

ASIAKAS:

Kesko Oyj

KOHDE:

Liedon terminaalivarasto

SÄÄSTÖTAVOITE:

8% energiansäästö ja 36% investoinnin tuotto

PINTA-ALA:

6 200 m2

MITÄ TEHTIIN:

Energiaremontti sisältäen rakennusautomaation ja kylmäautomaation muutostyöt

KESKEISET TULOKSET:

Investoinnin elinkaaren aikaiset säästöt arviolta 265 000 euroa

Keskon hallinnoimaan, Liedossa sijaitsevaan terminaalivarastona toimivaan kiinteistön tehtiin energiakatselmus syksyllä 2018 EcoRealin toimesta. Projekti tehtiin osana kohteen laajennusta ja muita muutostöitä. Energiakatselmuksessa havaittiin kannattavia, energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ja kiinteistössä päätettiin aloittaa energiaremontti alkuvuodesta 2019.  Kiinteistöön rakennettiin keskitetty rakennusautomaatiojärjestelmä ja kylmäautomaatioon tehtiin muutoksia.

Hankkeella kehitettiin kiinteistöä energiankäytöltä vastuullisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. Energiaremontti toteutettiin projektinjohtorakennuttamisella EcoRealin vastatessa hankkeen suunnittelusta, johtamisesta, rakennuttamisesta ja kilpailutuksesta aina raportointiin saakka. Valmis kohde luovutettiin asiakkaalle syksyllä 2019.

”EcoReal toimi joustavasti ja hyvässä yhteistyössä projektin eri osapuolien kanssa. Projektipäällikö Toni Sulosella oli aktiviinen ja ammattimainen ote projektin johtamisessa. ” Kiinteistöpäällikkö Robert Sandholm, Kesko Oyj