SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Mukulakuja 3 – Energiaremontti

PINTA-ALA:

2190 brm2

ASIAKAS:

OP System Oy

KOHDE:

KKOy Mukulakuja 3

SÄÄSTÖTAVOITE:

26 tn/a CO2– päästöjen vähennys

MITÄ TEHTIIN:

Energiaremontti

KESKEISET TULOKSET:

Kiinteistö on siirtynyt hyödyntämään ilma-vesilämpöpumppujen tarjoamaa uusiutuvaa energiaa ja öljylämmityksestä on luovuttu. Lisäksi ilmanvaihtoa on tarpeenmukaistettu käytön ja olosuhteiden mukaisesti.

EcoRealin energia-asiantuntijan johdolla tehtiin energiakatselmus OP Systemin omistamaan kiinteistöön Mukulakujalla. Katselmuksessa havaittiin huomattavasti energiansäästöpotentiaalia, ja ehdotuksen mukaiset toimenpiteet päätettiin toteuttaa EcoRealin tarjoamana energiaremonttina. Kohteen vastaanotto pidettiin alkuvuodesta 2024.

Remontin aikana uusittiin kiinteistön nykyinen lämmitysjärjestelmä (öljylämmitys) ilma-vesilämpöpumppujärjestelmäksi. Lisäksi uudistettiin sähkönjakelun liittymiskaapelit ja pääkeskus sekä rakennusautomaatiojärjestelmä, johon liitettiin uusi IVLP-järjestelmä. Myös ilmanvaihdon tarpeenmukaistusta toteutettiin.

Kohteen talotekniikkaurakat käynnistyivät lokakuun 2023 puolivälissä vaiheittain ja joulukuun alussa oli valmius ottaa ilma-vesilämpöpumput ja sähkökattila käyttöön, kun sähkönjakelu alkoi uusien liittymiskaapeleiden ja pääkeskuksen kautta. Lämmöt saatiin lämpöpumppujen kautta päälle suunnitellusti ja öljylämmityksestä luovuttiin. Toimintakokeet käynnistettiin joulukuussa 2023 ja uuden lämmitysjärjestelmän toimivuutta on päästy koestamaan todenteolla vuodenvaihteen ankarien pakkasten vuoksi, todeten järjestelmän toimivan erittäin luotettavasti.

”Projekti valmistui edellä aikataulusta sekä alle tavoitehinnan. Yhteistyö tilaajan ja urakoitsijoiden kanssa on toiminut erittäin hyvin. Mahtavaa todeta, että kiinteistö pystyy jatkossa tuottamaan tarvitsemansa lämmitysenergian lämpöpumppujen uusiutuvalla energialla ja fossiilisesta öljylämmityksestä on luovuttu. Pyrimme kiinteistö kerrallaan kestävämpiin lämmitysmuotoihin, päästöjä vähentäen ja kohti tavoitetta hiilineutraalista Suomesta 2035.” – EcoRealin projektipäällikkö Antti Heiniluoma.

”EcoRealin tekemän energiakatselmuksen myötä on ollut hienoa jatkaa yhteistyötä ja toteuttaa ehdotuksen mukaiset toimenpiteet energiaremontin muodossa. Yhteistyö on sujunut vaivattomasti ja voimme luottaa EcoRealin ammattitaitoon näissä hankkeissa.” – OP Systemin Branch Manager Joakim Monto.