SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kruunuasunnot

ASIAKAS:

Kruunuasunnot Oy

PALVELU:

GRI-raportointi

TAVOITE:

Yhteiskuntavastuuraportti GRI-tasoisena vuodelta 2017

LÄHTÖTASO:

Kruunuasunnot oli raportoinut yhteiskuntavastuustaan myös edellisinä vuosina, mutta GRI-raportointia ei aikaisemmin ollut tehty. Yrityksellä oli jo valmiiksi laadittuna kestävän liiketoiminnan johtamismalli sekä vastuullisuustavoitteet vuosille 2017-2019.

MITÄ TEHTIIN:

EcoReal auttoi Kruunuasuntoja toteuttamaan ensimmäisen GRI-tasoisen yhteiskuntavastuuraportin vuodelta 2017 avaimet käteen -periaatteella. Raportointikokonaisuuteen kuului raportoinnin projektinjohto, strategiset ja visuaaliset työpajat yrityksen johdon kanssa, sidosryhmätutkimus, olennaisuusanalyysi, tiedonkeruu, tunnuslukujen laskenta sekä visuaalinen raportointi. Kokonaisuus auttoi Kruunuasuntoja selvittämään vuoden aikana saavutetut vastuullisuustavoitteet, määrittämään tarkemmat tavoitteet seuraavalle vuodelle sekä nostamaan raportointitason laajimmalle GRI-tasolle, jolloin yrityksen toiminnan läpinäkyvyys ja asema suhteessa muihin alan toimijoihin parani.

 

Valmis raportti:

https://www.kruunuasunnot.fi/yritys/yhteiskuntavastuuraportti/

ECOREAL auttoi meitä kiteyttämään vastuullisuustyömme selkeäksi kokonaisuudeksi yhden raportin muotoon. Lähtökohtana oli GRI standardien mukainen raportointi, joten vaatimustaso oli korkealla. Lähestymistapa työhön oli standardeista huolimatta visuaalinen ja käytännönläheinen, jolloin asiat pysyivät koko ajan helposti ymmärrettävinä. Esimerkiksi monipuoliset ideat case-esimerkeistä toivat selkeästi käytännön työn esille. Projekti pysyi koko prosessin ajan hyvin kasassa ja lopputuloksena suuri määrä tietoa saatiin puristettua sopivalla tavalla kasaan. Lisäksi yhteistyö EcoRealin kanssa oli miellyttävää: asiakaslähtöistä, käytännönläheistä ja sujuvaa.”

– Toimitusjohtaja Mika Karlsson, Kruunuasunnot Oy