SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kruunuasunnot

ASIAKAS:

Kruunuasunnot Oy

PALVELU:

GRI-raportointi + väliraportoinnit

TAVOITE:

Raportoida tehdystä vastuullisuustyöstä vuosittain GRI-tasoisesti sekä seurata vuoden mittaan tehtyä vastuullisuustyötä väliraportointien avulla.

LÄHTÖTASO:

Kruunuasunnot oli raportoinut yhteiskuntavastuustaan myös ennen vuotta 2017, mutta GRI-raportointia ei aikaisemmin ollut tehty. Yrityksellä oli jo valmiiksi laadittuna kestävän liiketoiminnan johtamismalli sekä vastuullisuustavoitteet vuosille 2017-2019.

MITÄ TEHTIIN:

Ensimmäinen GRI-raportti vuodelta 2017 ja raportin päivitys vuosilta 2018 ja 2019. Lisäksi tehtiin väliraportointeja kaksi kertaa vuodessa vastuullisuustyön edistymisen seuraamiseksi.

EcoReal toteutti Kruunuasunnoille ensimmäisen GRI-tasoisen yhteiskuntavastuuraportin vuodelta 2017. Tuolloin raportointiprosessi aloitettiin strategisilla työpajoilla, sidosryhmätutkimuksella ja olennaisuusanalyysillä, joiden pohjalta saatiin määriteltyä vastuullisuustyölle selkeät teemat. Tämän jälkeen vastuullisuustyön etenemistä on seurattu eri mittareiden ja tunnuslukujen avulla vuosina 2017-2019.

Raportointikokonaisuuteen on kuulunut vuosittaisten GRI-raportointien lisäksi väliraportoinnit, joiden avulla vastuullisuustyön etenemistä on voitu seurata myös vuoden aikana. Tämä on helpottanut vastuullisuustavoitteisiin pääsemistä. GRI-raportoinnin yhteydessä jokaiselle vastuullisuusteemalle on asetettu uudet tavoitteet seuraavalle vuodelle. Raportoinnin ansiosta Kruunuasuntojen toiminnan läpinäkyvyys ja asema suhteessa muihin alan toimijoihin on parantunut.

”Olemme tehneet yhteistyötä EcoRealin kanssa jo kolme vuotta. Yhteistyön myötä meille on kehittynyt selkeä raportointisykli, joka tuo vastuullisuustyöhön rakennetta ja suunnitelmallisuutta. Lähtökohtanamme on raportoida vuosittain GRI-standardien mukaisesti, joten vaatimustaso on korkealla. Yksityiskohtaisesta raportoinnista huolimatta yhteistyö on sujunut asiakaslähtöisenä, käytännönläheisenä ja sujuvana. On ollut hienoa huomata, kuinka olemme saavuttaneet tavoitteemme kaikissa vastuullisuusteemoissamme. Selkeän kokonaisuuden ansiosta vastuullisuustyötä on helppo jatkaa myös tulevaisuudessa.”

– Toimitusjohtaja Mika Karlsson, Kruunuasunnot Oy

Valmiit raportit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kruunuasunnot.fi/yritys/yhteiskuntavastuuraportti/