SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Kruunuasunnot

ASIAKAS:

Kruunuasunnot Oy

PALVELU:

GRI-raportointi

TAVOITE:

Yhteiskuntavastuuraportit GRI-tasoisena vuosilta 2017 ja 2018

LÄHTÖTASO:

Kruunuasunnot oli raportoinut yhteiskuntavastuustaan myös ennen vuotta 2017, mutta GRI-raportointia ei aikaisemmin ollut tehty. Yrityksellä oli jo valmiiksi laadittuna kestävän liiketoiminnan johtamismalli sekä vastuullisuustavoitteet vuosille 2017-2019.

MITÄ TEHTIIN:

Ensimmäinen GRI-tasoinen yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2017 avaimet käteen -periaatteella ja raportin päivitys vuosille 2018 ja 2019.

EcoReal auttoi Kruunuasuntoja toteuttamaan ensimmäisen GRI-tasoisen yhteiskuntavastuuraportin vuodelta 2017 avaimet käteen -periaatteella.

Raportointikokonaisuuteen kuului raportoinnin projektinjohto, strategiset ja visuaaliset työpajat yrityksen johdon kanssa, sidosryhmätutkimus, olennaisuusanalyysi, tiedonkeruu, tunnuslukujen laskenta sekä visuaalinen raportointi.

Kokonaisuus auttoi Kruunuasuntoja selvittämään vuoden aikana saavutetut vastuullisuustavoitteet, määrittämään tarkemmat tavoitteet seuraavalle vuodelle sekä nostamaan raportointitason laajimmalle GRI-tasolle, jolloin yrityksen toiminnan läpinäkyvyys ja asema suhteessa muihin alan toimijoihin parani.

Lisäksi EcoReal auttoi seuraamaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista väliraportoinnein sekä päivittämään yhteiskuntavastuuraportin vuosille 2018 ja 2019.

ECOREAL auttoi meitä kiteyttämään vastuullisuustyömme selkeäksi kokonaisuudeksi yhden raportin muotoon. Lähtökohtana oli GRI standardien mukainen raportointi, joten vaatimustaso oli korkealla. Lähestymistapa työhön oli standardeista huolimatta visuaalinen ja käytännönläheinen, jolloin asiat pysyivät koko ajan helposti ymmärrettävinä. Esimerkiksi monipuoliset ideat case-esimerkeistä toivat selkeästi käytännön työn esille. Projekti pysyi koko prosessin ajan hyvin kasassa ja lopputuloksena suuri määrä tietoa saatiin puristettua sopivalla tavalla kasaan. Lisäksi yhteistyö EcoRealin kanssa oli miellyttävää: asiakaslähtöistä, käytännönläheistä ja sujuvaa.”

– Toimitusjohtaja Mika Karlsson, Kruunuasunnot Oy

Valmiit raportit:

https://www.kruunuasunnot.fi/yritys/yhteiskuntavastuuraportti/