SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Life Science Center Keilaniemi

PINTA-ALA:

33 924 m2

ASIAKAS:

Niam

KOHDE:

KOy Life Science Center Keilaniemi

MITÄ TEHTIIN:

Energiakatselmus + PTS

KESKEISET TULOKSET:

Todennettiin sähkössä: 448MWh sekä Lämmössä: 878MWh energiansäästöpotentiaali sekä 238t CO2 päästöjen säästö.

Life Science Center Keilaniemi (lyhennetty LSCK) on vuosina 2003-2008 rakennettu toimistotalojen kokonaisuus Espoon Keilaniemessä. Tiloissa toimii useita lääketeollisuuden, tietotekniikan tai biotekniikan alan yrityksiä. EcoReal laati kohteeseen energiakatselmuksen ja PTS -kartoituksen alkuvuonna 2019.

Vaikka kiinteistö on rakennettu 2000-luvulla, löydettiin energiakatselmuksessa useita kannattavia toimenpiteitä, joilla energiatehokkuutta voidaan parantaa. Suuri osa toimenpiteistä liittyi jo olemassa olevien laitteiden tehokkaampaan käyttöön. Toimistokerroksista löytyi esimerkiksi ilmamääräsäätimiä, joita ohjattiin lämpötilan, mutta ei käyttöasteen perusteella. CO2 mittausten lisääminen ja tarpeenmukaisen ilmanvaihdon rakentaminen vähentää merkittävästi energiankulutusta ilman, että muutoksella on vaikutusta vuokralaisten olosuhteisiin.

Muita havaittuja toimenpiteitä oli lämmöntalteenoton rakentaminen keittiön ilmanvaihtoon, ilmanvaihtokoneiden puhaltimien uusiminen tehokkaammiksi, sisä- ja ulkovalaistuksen modernisointi sekä aurinkosähköjärjestelmän rakentaminen. Toimenpiteiden yhteenlaskettu takaisinmaksuaika jäi energiatuki huomioiden alle 5 vuoteen, ja investoinnin sisäinen korko oli yli 22%. Energiaremontilla saavutettava vuosittainen energiansäästö oli yli                100 000€