SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Linkosuo vastuullisuusraportti

PALVELU

Vastuullisuuden ECO-raportti + sidosryhmätutkimus

TAVOITE:

Yrityksen vastuullisuusohjelman määrittely ja vastuullisuusraportti vuodelle 2018 ja raportin päivitys vuodelle 2019

LÄHTÖTASO:

Ensimmäinen vastuullisuusraportti

MITÄ TEHTIIN:

Laadittiin Linkosuo Oy:lle ensimmäinen vastuullisuusraportti ”avaimet käteen”- periaatteella

EcoReal auttoi Linkosuota toteuttamaan ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa, johon sisältyy vastuullisuutta kehittävä toimenpideohjelma. Vastuullisuusohjelma tuotettiin EcoRealin vastuullisuusasiantuntijan vetämissä työpajoissa, joiden yhteydessä tunnistettiin myös kehityskohteita. Linkosuon suurimmat ponnistukset vastuullisuustyössä liittyivät ruokahävikkiin, tuoteturvallisuuteen ja henkilöstön koulutukseen konsernin kummassakin yhtiöissä, kahvilatoiminnassa ja leipomotoiminnassa.

Elintarvikealalla ympäristövastuullisuus ja tuoteturvallisuus ovat korostuneesti läsnä. Raportin yhteydessä laskettiin leipomotoiminnan hiilijalanjälki, mikä auttaa konkreettisten tavoitteiden asettamisessa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tuoteturvallisuuden osalta suomalainen lainsäädäntö ja elintarvikevalvonta ovat kilpailuvaltteja maailmalla, ja IFS-laadunohjausjärjestelmä parantaa Linkosuon tuoteturvallisuutta edelleen.

”Teimme vastuullisuusohjelman aluksi sidosryhmäkyselyn molemmissa operatiivisissa yhtiöissä. Oli mukava huomata, että sidosryhmillä on hyvä mielikuva Linkosuon vastuullisuudesta. He myös pitävät vastuullisuutta erittäin tärkeänä yhteistyömme jatkumisen kannalta, mikä antaa meille lisää motivaatiota vastuullisuustyömme kehittämiseen”, Linkosuon Leipomon toimitusjohtaja Timo Jänne sanoo.

Valmis raportti:

https://linkosuo.fi/wp-content/uploads/Linkosuo_vastuullisuusraportti_2019.pdf