SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Onvest Oy – salaoja- , piha- ja sadevesiremontti

ASIAKAS:

Onvest Oy

KOHDE:

Niittytie 33

TAVOITE:

Rakennukseen kohdistuvien kosteusrasitusten minimointi ja pihan sadevesien ohjauksen parantaminen. Pihan viheralueiden kunnostus.

MITÄ TEHTIIN:

Salaojien lisääminen kiinteistöön poistamaan rakennuksen kosteusrasitusta, katon sadevesien ohjaaminen sadevesiviemäreihin, pihan asfalttikaatojen korjaaminen sadevesien ohjaamiseksi. Viheralueiden kunnostustyöt.

KESKEISET TULOKSET:

Toimiva sadevesien ohjaus ja rakennuksen salaojitus järkevillä kustannuksilla.

Projektissa suunniteltiin ensin salaojajärjestelmä ja syöksytorvien liittäminen sadevesiviemärijärjestelmään, sekä todettiin pihalla alueet, joissa nykyisellään vesi lammikoituu. Suunnittelun jälkeen kilpailutettiin hanke, valittiin urakoitsija, valvottiin työn toteutus ja otettiin kohde vastaan.

”Saimme toteutettua toimivan pintavesien, sekä katon sadevesien ohjauksen ja rakennuksen salaojituksen järkevillä kustannuksilla. Aikataulussa pysyttiin myös suunnitellusti. Töiden yhteydessä kunnostettiin myös kiinteistön viheralueet ja poistettiin niistä haitalliseksi vieraslajeiksi luokitellut kurtturuusut, joiden kasvatuskielto astui voimaan 1.6.2022”, kertoo EcoRealin projektipäällikkö Matias Peuraniemi.