SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Optimointi

KOHTEIDEN LUKUMÄÄRÄ 2-12/2017:

32 kpl

TAVOITE:

Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen, hyvien olosuhteiden varmistaminen ja kulutustason ylläpito jatkuvalla seurannalla

MITÄ TEHTIIN:

Muutettiin asetuksia energiatehokkaiksi ja lisättiin Optiwise-sovellus kylmälaitteiden seurantaan. Seurataan energiankulutusta ja olosuhteita sekä reagoidaan poikkeamiin.

KESKEISET TULOKSET:

435 000 euron vuosisäästöt energiakuluissa, 876 tonnin vuotuinen CO2-päästöjen vähennys ja elintarvikkeiden tuoteturvallisuuden parantuminen

EcoReal on optimoinut 32 myymäläkiinteistön energiankulutusta vuoden 2017 helmi–joulukuun aikana. Toimenpiteet ovat koskeneet kaupan kylmälaitteita, rakennusautomaatiota, lämmitystä, ilmanvaihtoa ja valaistusta. Optimointipalvelussa kiinteistön tekniikkaa ei modernisoida, vaan sen asetuksia muutetaan energiatehokkaammiksi ja toimintaa seurataan jatkuvalla palvelulla.

Kaupan kylmälaitteiden lämpötiloja ja energiankulutusta seurataan Optiwise-sovelluksella. Kylmäkalusteiden lämpötilahistoria tallentuu automaattisesti sovellukseen, josta tietoja voi helposti hyödyntää osana omavalvontaa ja Oiva-raportointia. Kun lämpötilaseuranta on kunnossa, elintarvikkeiden tuoteturvallisuus paranee ja hävikki pienenee.

Energiaoptimoinnilla tavoitellaan edellä mainituissa kohteissa yhteensä 435 000 euron vuosisäästöjä. Säästötavoite perustuu ensimmäisten toimintakuukausien toteuman perusteella laadittuihin arvioihin.

Asiakas saa kvartaaleittain raportin energiankulutuksen kehityksestä ja tehdyistä toimenpiteistä. EcoReal toimii energianhallinnan kumppanina ja reagoi muutoksiin, mikäli energiankulutus lähtee nousuun tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.

 

”ECOREAL lupasi kiinteistöömme tuntuvat säästöt energiakuluissa lyhyellä takaisinmaksuajalla. Kustannukset olivat pieniä arvioituihin säästöihin verrattuna, joten päätimme kokeilla heidän palveluaan. Ensimmäisen puolen vuoden aikana säästöt näyttävät toteutuneen sovitusti ja lisäksi kylmälaitteiden lämpötilaseuranta on automatisoitunut Optiwisen avulla. Mikä miellyttävää, energiatehokkuutta ei ole haettu laskemalla ilmanvaihdon tehoja tai valaistustasoa, vaan aidosti järkeistämällä rakennuksen toimintaa. EcoReal osaa kerätä ja jalostaa tietoa sekä myös kehittää omaa toimintaa ja ohjelmistoja. Nämä asiat ovat meille tärkeitä, kun valitsemme yhteistyökumppaneita.”

– Kiinteistöjohtaja Pasi Hämäläinen, Osuuskauppa KPO