SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Oy Julius Tallberg Ab / Aleksanterinkatu 21

PINTA-ALA:

11 873 m2

ASIAKAS:

Oy Julius Tallberg Ab

KOHDE:

Aleksanterinkatu 21, Helsinki

SÄÄSTÖTAVOITE:

8 %:n energiansäästö ja 20,9 %:n investoinnin tuotto

MITÄ TEHTIIN:

Energiaremontti sisältäen rakennusautomaation laajentamisen ja ilmanvaihdon modernisoinnin, aurinkosähköjärjestelmän rakentamisen sekä kellaritilojen valaistuksenohjauksen muutokset

KESKEISET TULOKSET:

Arviolta 487 000 euron kustannussäästöt ja 1 400 tonnin CO2-päästöjen vähennys kiinteistön elinkaaren aikana

Aleksanterinkatu 21 on ikoninen rakennus keskellä Helsinkiä. Se on sekä museoviraston suojelema, että teknisesti monimuotoinen kokonaisuus. Nämä erityispiirteet otettiin huomioon, kun EcoReal toteutti kohteessa kesällä 2019 energiakatselmuksen, jonka avulla kartoitettiin kiinteistön energiatehokkuutta parantavia ja taloudellisesti kannattavia toimenpiteitä. Katselmuksen lopputuloksena syntyneiden toimenpide-ehdotusten pohjalta Oy Julius Tallberg Ab ja EcoReal tekivät sopimuksen energiaremontin toteutuksesta projektinjohtourakkana, joka sisälsi kaiken tarvittavan aina suunnittelusta energiatukien hakemiseen, rakennuslupiin ja luovutukseen, sekä vuoden kestävään seuranta- ja optimointijaksoon.

Keskustakiinteistöissä tilan rajallinen määrä voi aiheuttaa haasteita uusien taloteknisten järjestelmien asentamiselle, mutta Aleksanterinkatu 21:ssä tilaa aurinkosähköjärjestelmälle onnistuttiin löytämään rakennuksen vesikatolta. Tämän lisäksi toteutettiin laajennettuja ominaisuuksia rakennusautomaatiojärjestelmään ja modernisoitiin ilmanvaihtoa. Kellaritiloissa valaistuksenohjaus nykyaikaistettiin lisäämällä liiketunnistimet.

Kohteen energiaremontti oli teknisesti haastava kokonaisuus, ja koronakevät loi toteutukselle poikkeukselliset olosuhteet. Vanhassa kiinteistössä voi törmätä yllätyksiin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Tällöin keskeistä on kyky ennakoida ja reagoida yllättäviin tilanteisiin nopeasti ja joustavasti.

”Talotekniikka yleensä on ennalta arvattavaa, mutta rakennuksen suojelumääräykset ja aurinkopaneelit antoivat projektipäällikölle lisähaasteen. Aurinkopaneelien asennus sujui kaltevalle katolle lopulta sujuvasti. Kiitämme Helsingin kaupungin rakennusvalvontaa asiallisesta lupakäsittelystä”, sanoo EcoRealin projektipäällikkö Jii Van.

”Tilaajana saimme yhden sopimuskumppanin kautta kaikki tarvittavat palvelut vaivattomasti ja läpinäkyvästi. Energiaremontti toteutettiin asiantuntevasti projektinjohtourakkana, ja olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen”, toteaa Oy Julius Tallberg Ab:n kiinteistöpäällikkö Kimmo Okker.

Kohteen aurinkosähköjärjestelmä