SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Perho Liiketalousopisto Oy

ASIAKAS:

Perho Liiketalousopisto Oy

PALVELU:

GRI-raportointi

TAVOITE:

Raportoida GRI-tasoisena Perhon vastuullisuustoiminnasta lukuvuosilta 2017-2019

LÄHTÖTASO:

Perho Liiketalousopistolla oli valmiiksi laadittu kestävän kehityksen ohjelma, jonka pohjana toimi OKKA-säätiön ylläpitämä kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmä, Sitoumus 2050 sekä vastuullisen matkailun Helsinki Declaration.

MITÄ TEHTIIN:

Koottiin Perhon lukuvuosien 2017-2019 vastuullisuustoiminta yksiin kansiin visuaaliseen raportin muotoon sekä määriteltiin selkeät vastuullisuusteemat tavoitteineen.

Yhteistyön tarkoituksena oli auttaa Perhoa raportoimaan yhteiskuntavastuustaan ja sitä kautta syventämään vastuullisuustyötään. Raportti toteutettiin kansainvälisesti tunnettuna GRI-raporttina avaimet käteen -pakettina. Raportointiin kuului työpajat yrityksen edustajien kanssa, olennaisuusanalyysi, tiedonkeruu, tunnuslukujen laskenta ja visuaalinen raportointi. Prosessin avulla Perhon aktiivinen vastuullisuustyö saatiin koottua neljään selkeään teemaan: kestävä koulutus, ympäristön kunnioitus, hyvinvoiva henkilöstö ja tasapainoinen talous.

”Kestävä kehitys on ollut toimintamme ytimessä ammattiopiston perustamisesta saakka. Lukuvuosittain vaihtuvat kestävän kehityksen teemat ohjaavat vastuullisuustyötämme ja ottavat opiskelijat mukaan sen kehittämiseen. Halusimme koota vastuullisuustyömme yksiin kansiin ja tehdä siitä standardien mukaisesti mitattavaa. EcoRealin avulla saimme konkretisoitua vastuullisuustyömme selkeäksi kokonaisuudeksi. Oli hienoa huomata, miten paljon olemme vastuullisuuden eteen tehneet. Selkeiden tavoitteiden ansiosta voimme kehittää vastuullisuustyötämme eteenpäin yhä helpommin.”

– Rehtori Juha Ojajärvi, Perho Liiketalousopisto Oy

GRI-raportti:

https://perho.fi/wp-content/uploads/2019/09/PerhoLTO_GRI-vastuullisuusraportti-2017-2019.pdf

GRI-report (abstract): 

https://perho.fi/wp-content/uploads/2019/09/PerhoCTBc_GRI-sustainable-report-2017–2019-abstract.pdf

TIEDOTE: Ilmastonmuutos muokkaa liiketalouden, matkailun ja ravintola-alan koulutuksia uusiksi (STT)