SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Petikon Palvelutalo – Energiaremontti

PINTA-ALA:

6190 m2

ASIAKAS:

JTK

KOHDE:

Petikon Palvelutalo

SÄÄSTÖTAVOITE:

Energiankulutuksen vähentymisen myötä ilmastopäästöjen pieneneminen (CO2-ekv) 36 t/a,  23 %

MITÄ TEHTIIN:

Energiaremontti projektinjohtourakkana

KESKEISET TULOKSET:

Kiinteistön tekniikka on automaatiojärjestelmän ohjauksessa ja se toimii optimoitujen asetusten mukaisesti. Energiaremontin tulokset saavutettiin.

Kohteeseen Petikon Palvelutalo tehtiin EcoRealin energiakatselmus sekä PTS- kartoitus elokuussa 2019. Katselmuksen perusteella tilaaja päätti toteuttaa hankkeen ja energiaremontti käynnistyi EcoRealin johtamana projektinjohtourakkana huhtikuussa 2020. Asiakkaalle keskeisinä tavoitteina olivat energiaremontilla saavutettavat säästöt sekä vuokralaisille muutostöiden aikaisten haittojen minimointi.

Kohteeseen uusittiin kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmä, päivitettiin ilmanvaihtopuhaltimia sekä huippuimureita ja toteutettiin tarpeenmukaisesti säätyvä ilmanvaihto soveltuviin tiloihin. Lisäksi kiinteistön olemassa olevat kiertoilmalämmittimet liitettiin automaation ohjaukseen.

Kiinteistön tekniikka on nyt automaatiojärjestelmän ohjauksessa ja se toimii optimoitujen asetusten mukaisesti. Luvatut toimenpiteet saatiin toteutettua ja projekti vastaanotettiin helmikuussa 2021. Tarkalla projektin suunnittelulla ja johtamisella sekä osapuolten hyvällä yhteistyöllä saavutettiin haluttu lopputulos.

”Projektissa riitti haastetta, mutta hyvällä yhteistyöllä tavoitteet saavutettiin”, kertoo EcoRealin projektipäällikkö Henri Nyroos.

”Kiitos jälleen EcoRealille projektin maaliin viemisestä. Tästä on hyvä jatkaa uusien hankkeiden parissa”, kertoo kiinteistöpäällikkö Kari Oja JTK:lta.