SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Planmeca Oy

ASIAKAS:

Planmeca Oy

PALVELU:

START- raportointi

LÄHTÖTASO:

Planmeca oli myös aikaisemmin raportoinut vastuullisuudestaan ja määritellyt yleiset toimintaa ohjaavat Code of Conduct -periaatteet alihankkijoilleen ja jakelijoilleen

MITÄ TEHTIIN:

Laadittiin Planmecalle vastuullisuusohjelma tavoitteineen ja mittareineen, määriteltiin yrityksen sisäinen Code of Conduct sekä raportoitiin vastuullisuusteemoista

Planmeca oli jo pitkään tehnyt töitä vastuullisuuden eteen, mutta nyt vastuullisuustyö haluttiin koota selkeiden teemojen ympärille. EcoReal auttoi Planmecaa vastuullisuusohjelman laatimisessa, sisäisten toimintaa ohjaavien yleisten periaatteiden (Code of Conduct) määrittämisessä sekä vastuullisuustyön raportoinnissa.

Yhteistyö aloitettiin johtoryhmän työpajoilla, joissa määriteltiin Planmecalle selkeät vastuullisuusteemat lupauksineen sekä vastuullisuustavoitteet mittareineen. Tehtyä vastuullisuustyötä tarkasteltiin tämän jälkeen työpajoissa määriteltyjen neljän teeman avulla: Health through innovation, Contributing to surrounding society, Professional and safe working environment ja Respect for the environment. Raportointi auttoi hahmottamaan Planmecan vastuullisuustyön kulmakivet ja työpajoissa määritelty vastuullisuusohjelma auttaa kehittämään toimintaa myös jatkossa.

”Olemme Planmecalla tehneet jo useita vuosia töitä vastuullisuuden eteen, mutta nyt halusimme koota vastaukset yksiin kansiin. EcoRealin järjestämien tehokkaiden työpajojen ansiosta saimme määriteltyä vastuullisuustyöllemme selkeät teemat, tavoitteet ja lupaukset, joiden pohjalta pystymme kehittämään vastuullisuustyötämme yhä tehokkaammaksi tulevaisuudessa. Hyvä pohjatyö varmistaa sen, että keskitymme vastuullisuustyössämme jatkossakin juuri oikeisiin asioihin.”  – Maarit Vannas, Vice President, Marketing and Communications, Planmeca Oy

Linkki valmiiseen vastuullisuusraporttiin:

http://publications.planmeca.com/CSR/Planmeca_Sustainability_Report_2020.pdf