SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Prisma Ylöjärvi – LVIA-suunnittelu

PINTA-ALA:

15 000 brm2

ASIAKAS:

Pirkanmaan Osuuskauppa

KOHDE:

Prisma Ylöjärvi

MITÄ TEHTIIN:

LVIA- suunnittelu, S-market Ylöjärven laajennus Prisma Ylöjärveksi

KnowTekin asiantuntijoiden johdolla tehtiin kattava LVI- ja automaatiosuunnittelu S-market Ylöjärven laajentuessa Prismaksi. Uuden Prisman kokonaispinta-ala on noin 15 000 bruttoneliömetriä ja urakka valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2024 aikana.

Suunnittelutyöhön kuului huomattava määrä olemassa olevan myymälärakennuksen muutossuunnittelua LVI-tekniikan mennessä käytännössä kokonaan uusiksi. Uudisosan suunnitteluun sisältyi mm. myymälätilojen laajennus, useita liiketiloja sekä puolilämmin autohalli.

Rakennuksen lämmitysjärjestelmä suunniteltiin uusiksi ja kaukolämpö jätettiin kokonaan pois. Uudeksi lämmitysjärjestelmäksi laadittiin maalämpö- sekä lauhdelämpöpumppujen yhdistelmä ja lisälämmitysmuodoksi sähkökattila. Vanhan osan lämmönjakotapa muutettiin ilmalämmityksestä myymälätilaan sijoittuvilla lämminilmapuhaltimilla toimivaksi. Uudispuolella lämmönjakotapana toimii pääosin lattialämmitys ja autohallissa kiertoilmapuhaltimet. Jäähdytys suunniteltiin vapaajäähdytyksenä lämpökaivokentän kautta niin, että tarvittaessa lämpöpumppuja voidaan käyttää koneelliseen jäähdytykseen. Jäähdytys tapahtuu keskitetysti IV-koneiden kautta ja liiketiloissa on lisäksi jäähdytyskonvektoreita. Perusilmanvaihtoa sekä savunpoistoa varten autohalliin suunniteltiin suuntapainepuhaltimet. Lisäksi keittiötilojen huuvien poistoilmasta otetaan lämpö talteen LTO-huippuimureilla.

Kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmä on uusittu myös kokonaisuudessaan. Uusiminen on toteutettu vaiheittain siten, että uusi ja vanha järjestelmä toimivat rinnakkain urakan ajan. Koneellinen jäähdytys on toteutettu säädöllisesti siten, että maalämpö- ja lauhdelämpöpumput toimivat porrastetusti jäähdytyksen tuotannossa. Jäähdytyskäytöllä syntyvä lämpöpumppujen lauhde sekä kaupan kylmälaitoksen lauhdelämpö hyödynnetään lämpökaivokentän latauksessa. Kiinteistössä on kattava olosuhdemittausjärjestelmä, sekä toteutuneeseen lämmitystehontarpeeseen perustuva lämmitysverkoston tehontarpeen säätö.

S-market Ylöjärvi laajentuu Prisma Ylöjärveksi vuoden 2024 aikana.