SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Remeo Oy – Hiilijalan- ja -kädenjälki

ASIAKAS:

Remeo Oy

MITÄ TEHTIIN:

Yrityksen hiilijalan- sekä -kädenjälki

KESKEISET TULOKSET:

Remeon hiilikädenjälki on 58kertaa suurempi, kuin heidän hiilijalanjälkensä.

EcoReal tuotti Remeo Oy:lle ensimmäisen hiilijalan- ja -kädenjälkiraportin vuodelta 2020. Remeo tarjoaa yrityksille ja kotitalouksille korkeatasoisia ympäristö- ja jätehuollon palveluita. Yritys kerää jätteet, käsittelee osan niistä laitoksissaan sekä toimittaa ne mahdollisimman tehokkaasti jatkohyötykäyttöön. Omalla toiminnallaan Remeo siis säästää asiakkaidensa päästöjä, mitä kutsutaan hiilikädenjäljeksi.

EcoRealin tekemässä laskennassa tarkasteltiin Remeon toiminnasta syntyviä päästöjä (hiilijalanjälki) sekä toiminnan päästösäästöjä (hiilikädenjälki). Suurimpien päästölähteiden tunnistamisen jälkeen hiilijalanjäljen laskenta rajattiin koskemaan ensimmäisessä vaiheessa GHG Protocolin mukaisesti suoria päästöjä (scope 1) ja ostoenergian epäsuoria päästöjä (scope 2). Hiilikädenjäljen laskenta perustui puolestaan siihen, kuinka paljon Remeon keräämä ja käsittelemä kierrätysmateriaali vähentää päästöjä verrattuna vastaavaan tuotantoon neitseellisistä raaka-aineista.

Laskennan avulla Remeo sai selkeän kuvan toimintansa suurimmista päästölähteistä, päästösäästöistä ja niiden jakautumisesta toiminnoittain. Laskennan tulokset koottiin visuaalisen ja helposti luettavan raportin muotoon. Raporttiin lisättiin myös tulosten pohjalta laaditut kehitysehdotukset toiminnan kehittämiseksi.

”Tiesimme jo ennen hiilijalan- ja -kädenjäljen laskentaa, että toiminnallamme on suuria ilmastohyötyjä asiakkaillemme. Halusimme kuitenkin laskea päästöt ja päästösäästöt, jotta saimme selkeän kuvan niiden muodostumisesta ja suuruusluokasta. EcoRealin toteuttama laskenta sujui hyvin tehokkaasti ja lopputuloksena saimme ymmärrettävän ja visuaalisesti näyttävän raportin tuloksista. Oli upeaa huomata, että hiilikädenjälkemme todellakin on jopa 58 kertaa hiilijalanjälkeämme isompi.” –  Eeva Perälä, HSEQ-päällikkö, Remeo Oy