SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Sagaxin energiamanageeraus siirtyi kohti tavoitteellista energiajohtamista

PINTA-ALA:

500 000 m2

ASIAKAS:

Sagax Finland Asset Management Oy

KOHDE:

Useita kohteita Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

SÄÄSTÖTAVOITE:

Tavoitteena on vähentää päästöjä 30 % vuoden 2018 kulutustasosta vuoteen 2025 mennessä.

MITÄ TEHTIIN:

Energiatiekartan laadinta, jota lähdettiin toteuttamaan.

Alun perin vuonna 2018 solmittua Sagax Finland Asset Management Oy:n pääkaupunkiseudun kiinteistöjen ja EcoReal Oy:n välistä energiamanageeraussopimusta laajennettiin vuoden 2020 lopussa valtakunnalliseksi, jolloin päätettiin siirtyä tavoitteelliseen energiajohtamiseen. Uuden sopimuksen myötä kohteita on ympäri Suomea Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Kiinteistöjen yhteenlasketut kokonaisneliöt ovat noin 500 000 m2.

EcoRealin osaavan energia-asiantuntija Annele Ronkaisen toimesta Sagaxille laadittiin energiatiekartta, jota lähdettiin toteuttamaan. Tavoitteena on vähentää päästöjä 30 % vuoden 2018 kulutustasosta vuoteen 2025 mennessä. Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja vuoteen 2022 mennessä kaikki rakennusautomaatiot yhdistetään etävalvomoon, joka sijaitsee Helsingin Triplassa. Tällä hetkellä etäyhteys EcoRealin energiavalvomoon on jo suurimmassa osassa kohteita. ”Olemme yhdessä Sagaxin kanssa tehneet tarkat investointisuunnitelmat, joilla energiansäästötavoitteet saavutetaan. On ollut hienoa huomata projektin edetessä, miten suunnitellut toimet tehoavat ja asiakas haluaa panostaa tulevaisuuteen”, sanoo Annele EcoRealilta. ”Lisäksi kun kokonaisuus on hallinnassa, voimme heti puuttua epäkohtiin ja tehdä välittömästi korjaavat toimenpiteet. On hienoa nähdä, että omalla työllä on merkitystä ja osaamiseni saadaan hyödynnetyksi”, Annele iloitsee.

”On ollut hienoa huomata, miten kumppanuus on rakentunut viimeisen parin vuoden aikana ja olemme päässeet pienistä kokonaisuuksista suurempiin linjoihin. Yhdessä EcoRealin ammattilaisten kanssa on ollut helppoa työskennellä ja meidän toiveemme on kuultu. Olemme yhdessä hyvällä polulla kohti vuoden 2025 tavoitteita”, kertoo Tomi Hatakka, Project Development Director, Sagax Finland Asset Management Oy:stä.

EcoRealin energiajohtamisessa on myös ensiarvoisen tärkeää kulutuspoikkeamiin reagointi ja niistä raportointi, energiatehokkuustoimien löytäminen sekä hyvä yhteistyö ylläpidon ja kiinteistöhuollon kanssa. Kiinteistöjen talotekniikkaa käytetään ja ylläpidetään yhteistyössä huollon kanssa mahdollisimman energiatehokkaasti ja varmistetaan, että tilankäyttäjien olosuhteet ovat sovitun mukaiset. ”On ollut hienoa tehdä yhteistyötä Sagaxin osaavien ammattilaisten kanssa”, Annele toteaa lopuksi.