SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

SBB – Energiakatselmukset

ASIAKAS:

SBB

KOHDE:

KOy Virastotalo Brahe, KOy Tampereen Sähkökortteli ja KOy Pajuniityntie 11

MITÄ TEHTIIN:

Energiakatselmukset

KESKEISET TULOKSET:

Energiansäästöpotentiaali lämmössä ja sähkössä yhteensä 1175 MWh. Päästövähennyspotentiaali 205 t CO2/a.

EcoReal laati Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:n (SBB) omistamiin KOy Virastotalo Brahe, KOy Tampereen Sähkökortteli ja KOy Pajuniityntie 11 -kiinteistöihin energiakatselmukset loppuvuonna 2022. Vuonna 2003 rakennettu Virastotalo Brahe toimii virastotalona, vuonna 1972 rakennetussa (laajennus 2009) KOy Tampereen Sähkökorttelissa on korkeakoulu- ja tutkimuslaitostoimintaa ja vuonna 1972 rakennettu KOy Pajuniityntie 11 toimii pääsääntöisesti hotelli- ja opetustilakäytössä.

Kiinteistöissä löytyi kokonaisuudessaan säästöpotentiaalia käyttöteknisten toimenpiteiden lisäksi muun muassa rakennusautomaation ja valaistuksen uusimisesta, ilmanvaihdon modernisoinnista, sekä ilmanvaihdon ja jäähdytyksen ohjausmuutoksista. Käyttötekniset toimenpide-ehdotukset liittyivät muun muassa ilmanvaihdon käyntiaikamuutoksiin sekä sulanapitojen- ja sisäänpuhalluslämpötilojen asetusarvomuutoksiin. Kiinteistöissä on myös vapaata kattoalaa, jota olisi mahdollista hyödyntää aurinkosähkön tuotantoon.

Säästöpotentiaalia energiakatselmuksessa ehdotetuista toimenpiteistä löytyi yhteensä 1175 MWh. Investointiehdotusten korollinen takaisinmaksuaika vaihteli kiinteistöittäin kolmesta kuuteen vuoteen.