SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Valkeakosken asunnot Oy – Energiakatselmus

PINTA-ALA:

n. 55 000 m2

ASIAKAS:

Valkeakosken Asunnot Oy

KOHDE:

Kaikki hallinnassa olevat merkittävät kohteet

Valkeakosken Asunnot Oy kartoitti hallinnassaan olevan kiinteistökannan energiasäästöpotentiaalin sekä korjaustarpeet tilaamalla EcoReal Oy:ltä energiakatselmukset ja PTS-raportit kaikkiin merkittävimpiin kohteisiinsa. Katselmukset suoritettiin kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana. Kaikkiaan katselmoitiin yhteensä 28 asuin- ja palvelutalokiinteistöä.

Mitä tehtiin ja raportoitiin:

  • Laadittiin energiakatselmukset ja PTS-suunnitelmat seuraavalle kymmenvuotisjaksolle 28:aan asuin- ja palvelutalokiinteistöön
  • Katselmoitu kokonaispinta-ala yhteensä n. 55 000 m2
  • Raportoitiin kohteittain yksittäiset energiatehokkuusinvestoinnit, niiden säästöpotentiaalit sekä takaisinmaksuajat.

Osana katselmusprosessia saimme kaiken lisäksi toimenpidesuosituksen rakennusautomaatiojärjestelmiemme kokonaisvaltaiseen saneeraamisen liittyen. Olemme kokonaisuudessaan tyytyväisiä energiakatselmus- ja PTS-raporttien sisältöön ja nyt meillä on ajantasaiset tiedot kohteidemme korjaustarpeestaa sekä tarvittavat lähtötiedot energiatehokkuusinvestointien tulevaa budjetointia varten.” Pasi Orava Valkeakosken Asunnot Oy