SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Wihuri Oy Aarnio

ASIAKAS:

Wihuri Oy Aarnio

KOHDE:

Logistiikkakeskus K3

SÄÄSTÖTAVOITE:

Varmistaa mahdollisimman energiatehokas talo- ja kylmätekniikka

PINTA-ALA:

25 000 m2

MITÄ TEHTIIN:

Ohjattiin talo- ja kylmätekniikkasuunnittelu

KESKEISET TULOKSET:

Mittaukset aloitetaan kohteen valmistuttua

 

Rakentaminen ja talotekniikkasuunnittelu olivat jo käynnissä, kun yhteistyö EcoRealin kanssa alkoi perehtymisellä laadittuihin suunnitelmiin ja tilojen tulevaan käyttötarpeeseen. Suunnitelmiin laadittiin kehitysehdotuksia parantamaan talotekniikan energiatehokkuutta. Kaikki osapuolet totesivat muutosehdotukset kannattaviksi. EcoRealin erityisasiantuntemusta kylmätekniikassa hyödynnettiin logistiikkakeskuksen kylmälaitteiden integroinnissa muuhun talotekniikkaan. Lähtökohtana energiatehokkuuden parantamiselle oli tarvelähtöisyys, ei suunnittelualakohtainen tekniikka.

Toteutetuilla suunnitelmamuutoksilla muun muassa parannettiin lauhdelämmön hyötysuhdetta, talvella saatavaa kylmää ulkoilmaa hyödynnettiin kylmävarastojen ilmanvaihdossa sekä vähennettiin päällekkäistä lämmitystä ja jäähdytystä. Suunnittelunohjauksen lopputuloksena saavutetaan noin 10 % energiatehokkaampi logistiikkakeskus ilman kustannusvaikutusta jo tehtyihin sopimuksiin.

 

”ECOREAL sopi hyvin suunnitteluryhmään, vaikka hanke oli jo pitkällä. Valituissa suunnitteluratkaisuissa huomioitiin alkuperäiset suunnitelmat, tilojen käyttötarve sekä käynnissä olevan hankkeen realiteetit eli aikataulu ja budjetti. EcoRealin asiantuntija yhdisti erilliset talotekniset toiminnallisuudet energiatehokkaaksi kokonaisuudeksi, joka on energialaskun maksajan mieleen.”

– Kiinteistöpäällikkö Timo Numminen, Wihuri International Oy