SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

Avara Asuinkiinteistörahasto I sertifioi koko asuntosalkkunsa

Kuvan omistaa Avara Asuinkiinteistörahasto I Ky

Avara Asuinkiinteistörahasto I on Suomen edelläkävijänä sertifioinut koko asuntosalkkunsa ja laatinut hiilineutraaliuden tiekartan. Salkkuun sisältyy yhteensä yhdeksän asuinkiinteistöä eri puolilla Suomea. Salkun vastuullisuutta haluttiin lähteä kehittämään asuinrakennusten sertifiointiin soveltuvan BREEAM In-Use -ympäristöluokitusjärjestelmän avulla. Kaikki salkun asuinkiinteistöt sertifioitiinkin syksyn 2022 aikana ja jopa yli puolet kiinteistöistä saavutti vertailussa vaikeasti saavutettavissa olevan Excellent-tason.

”Aloimme laatia asuntosalkullemme hiilineutraaliuden tiekarttaa, mutta halusimme tarkastella salkun vastuullisuutta kokonaisuudessaan. Kun meille selvisi mahdollisuus asuntokiinteistöjen ympäristösertifiointiin, halusimme ehdottomasti lähteä sertifioimaan salkkumme kaikki kiinteistöt. On hienoa nähdä, miten työmme salkkumme vastuullisuuden eteen aina käyttäjien hyvinvoinnista energiatehokkuuteen asti on tuottanut tulosta. Kunnialla kannamme edelläkävijän titteliä Excellent-tason asuntosalkulla”, sanoo Avara Rahastot Oy:n toimitusjohtaja Arttu Ekqvist.

Asuntokohteiden sertifiointi on vielä kovin uutta. Suomesta löytyy tällä hetkellä yhteensä 86 kappaletta BREEAM In-Use -sertifioitua kohdetta, joista kuusi on sertifioitu Excellent-tasolle. Näistä asuinkiinteistöistä viisi kuuluu Avara Asuinkiinteistörahasto I asuntosalkkuun. Globaalisti BREEAM In-Use International Residential V6 -sertifioituja Excellent-tason asuntokohteita on ainoastaan 22 kappaletta.

”Excellent-tason saavuttaminen asuinkiinteistöjen BREEAM-sertifioinnissa on erittäin harvinaista ja se vaatii, että kiinteistössä moni asia on todella hyvällä tasolla. On ollut hienoa olla mukana kehittämässä Avara Asuinkiinteistörahaston asuntosalkun vastuullisuutta sekä nähdä salkunhoitajien aito kiinnostus portfolion vastuullisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Sertifioinnista saadut tulokset ja laadittu hiilineutraaliuden tiekartta antavat hyvät työkalut salkun vastuullisuuden kehittämiseen myös jatkossa”, kommentoi EcoRealin vastuullisuuspäällikkö Lotta Kauppinen.

Salkulla on lisäksi kunnianhimoinen tavoite olla energian käytön osalta hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2021 yli 70 % salkun päästöistä syntyi rakennuskannan energian käytöstä. Salkun kiinteistökanta on uutta ja energiatehokasta, joten painopiste päästöjen vähentämisessä on uusiutuvassa energiassa. Rahasto linjasi tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi tavoitteena on muiden epäsuorien päästöjen minimointi. Voidaankin sanoa, että kyseessä on tällä hetkellä monella eri mittarilla Suomen vastuullisin asuntosalkku.

Lisätietoja aiheesta:

Arttu Ekqvist
Toimitusjohtaja, Avara Rahastot Oy

arttu.ekqvist@avara.fi
+358 505665300

Lotta Kauppinen
Vastuullisuuspäällikkö, EcoReal Oy

lotta.kauppinen@ecoreal.fi
+358 505544967

 

Mikä on BREEAM In-Use:
BREEAM In-Use on kansainvälisesti arvostettu ympäristöluokitusjärjestelmä kiinteistöjen ympäristötehokkuuden ja vastuullisuuden tarkasteluun. Sertifiointiprosessissa kiinteistöä arvioidaan ympäristönäkökulmien lisäksi myös terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä näkökulmista. Arviointi tehdään seitsemän portaisella asteikolla 0-6 tähteä eli ”Unclassified” – ”Outstanding”. Suurin osa Suomessa olevista kiinteistöistä on sijoittunut ”Good” ja ”Very Good” -luokitukseen.