SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

EcoReal on onnistunut vastuullisuustyössään

Kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijayritys EcoReal toteutti syyskuun 2020 aikana vastuullisuuteen liittyvän sidosryhmätutkimuksen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sidosryhmien odotuksia ja näkemyksiä EcoRealin vastuullisuudesta. Kyselyyn osallistui yrityksen tärkeimmät sidosryhmät: asiakkaat (B2B), henkilöstö, omistajien edustajat sekä yhteistyökumppanit. Yhteensä kyselyyn vastasi 39 henkilöä.

Sidosryhmätutkimuksen mukaan kaikki EcoRealin sidosryhmät pitävät vastuullista toimintaa erittäin tärkeänä. Sidosryhmät olivat myös sitä mieltä, että vastuullisuustyössä on onnistuttu hyvin. Asiakastarpeiden ymmärrys, palveluiden toimivuus ja kehittäminen, innovatiiviset ja ympäristöystävälliset ratkaisut sekä energiasäästöjen toteuttaminen olivat teemoja, jotka nousivat erityisesti esiin tutkimuksessa. Näitä teemoja pidettiin erittäin tärkeinä vastuullistyössä. Kehitettävää löytyi asiakkaiden vastuullisuusviestinnästä. Sidosryhmätutkimuksen mukaan vastuullisuusviestinnässä on onnistuttu erittäin hyvin henkilöstön, omistajien ja yhteistyökumppaneiden suuntaan, mutta asiakkaita viestintä ei ole saavuttanut yhtä hyvin.

Sidosryhmätutkimuksella haluttiin varmistaa, että EcoRealin toiminta on vastuullista ja sidosryhmien odotusten mukaista. EcoRealin tulevien vuosien vastuullisuusohjelma tulee päivittymään sidosryhmätutkimuksen vastausten pohjalta. Uusi vastuullisuusohjelma on nähtävissä alkuvuodesta 2021, kun se julkaistaan osana EcoRealin GRI-raporttia.