SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

EcoReal Tallbergin matkassa kohti hiilineutraalia kiinteistökantaa

Vastuullisuus on ollut tärkeä teema Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:lle jo yrityksen perustamisesta saakka. Vastuullisena kiinteistönomistajana kiinnostus ympäristöstä ja vihreämmästä tulevaisuudesta on lisääntynyt ja viime vuosina ympäristövastuuseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Yritys on tehnyt toimia kiinteistökannan energiatehokkuuden parantamiseksi ja tavoitteena onkin hiilineutraali kiinteistökanta vuoteen 2030 mennessä.

EcoRealilla on ollut ilo olla Tallbergin matkassa kohti vastuullisempaa toimintaa. Uusin yhteistyöllä tuotettu vastuullisuustyötä edistävä projekti on vastuullisuusohjelman laatiminen. Tämä toteutettiin yhteisissä toiminnallisissa työpajoissa, joissa ideoitiin Tallbergin vastuullisuustavoitteita ja määriteltiin tärkeimmät vastuullisuusteemat ja -näkökohdat.

”Vastuullisuustyö vaatii kokonaisuuden hallinnan lisäksi innovatiivista lähestymistapaa. Tärkeää on hahmottaa, mitä vastuullisuus juuri omalle yritykselle tarkoittaa. Kun kokonaisuus on hahmotettu, kannattaa työlle asettaa konkreettisesti mitattavat tavoitteet”, sanoo EcoRealin vastuullisuuspäällikkö Lotta Kauppinen.

Vastuullisuusohjelman myötä Tallbergille saatiin linjattua tärkeimmät teemat ja tavoitteet tuleville vuosille:

  • terveellisten toimitilaratkaisujen mahdollistaminen
  • parhaan asiantuntijuuden varmistaminen
  • hiilineutraalin kiinteistökannan tavoitteleminen
  • yhteiskunnallisen lisäarvon luominen

Tallbergin vastuullisuusohjelmaan pääset tutustumaan täältä.

EcoRealilla ja Tallbergilla on pitkä luottamukseen perustuva yhteistyö ja kustannustehokkaita palveluja on tuotettu jo useita. Esimerkiksi vuoden 2020 aikana toteutettiin 10 eri kohteessa energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Vaikutukset ovat merkittävät kiinteistöjen hiilijalanjäljen kannalta.

Esimerkkejä Tallbergin vastuullisuustoimenpiteistä:

  • Vuonna 2020 toteutimme energiaremontin 10 kiinteistöissä, lue lisää täältä
  • Vuonna 2021 jatkoimme energiaremontteja ja toteutimme muun muassa Gigantin terminaalin energiatehokkuushankkeen, lue lisää täältä. Lisäsimme myös sähköautojen latauspisteitä, lue lisää täältä.
  • Tallberg on hankkinut uusiutuvan energian alkuperätakuut kiinteistöissään käytettävälle sähkölle.  Kiinteistöissä käytetään kohdekohtaisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa, mutta myös sähkösopimus Oomin kanssa perustuu uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Lue lisää täältä.