SOITA MEILLE JA KYSY LISÄÄ: +358 9 8561 7177

EcoReal tukee Julius Tallberg- Kiinteistöjen matkaa kohti hiilineutraalia kiinteistökantaa

Kansainvälisten sopimusten ja EU:n ilmastopolitiikan ohjaamana Suomi pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Suomen päästöistä kiinteistöjen osuus on noin 30 %. Yksi suurimmista kiinteistöjen päästölähteistä muodostuu elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta, joten kiinnittämällä huomiota tähän, on mahdollista vähentää päästöjä merkittävästi.

Julius Tallberg- Kiinteistöt Oyj:n omat ympäristötavoitteet tukevat Suomen tavoitteita siirtyä hiilineutraaliin kiinteistökantaan. Kiinteistöjen energiankäytön osalta Tallbergin tavoite hiilineutraaliudelle on jo vuodessa 2027. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kiinteistöjen kasvihuonepäästöjen määrää on saatu vähennettyä muun muassa oman uusiutuvan energiantuotannon lisäämisellä, kiinteistön energiatehokkuusinvestoinneilla sekä hankkimalla uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua energiaa.

Opuksen energiaremontilla tavoitteita kohti

EcoReal toteutti Opus 1 -kiinteistöön vuonna 2023 valmistuneen energiaremontin. Remontin yhteydessä kiinteistöön rakennettiin aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan sähköenergian tuottamiseksi. Lisäksi kohteeseen uusittiin rakennusautomaatiojärjestelmä ja huonesäätimet sekä toteutettiin muita pienempiä toimenpiteitä energiatehokkuuden ja olosuhteiden optimoimiseksi.

Kiinteistön käyttäjän oman toiminnan hiilijalanjälki muodostuu osaltaan kiinteistön energiankäytöstä. Kiinteistössä toteutetut toimenpiteet tukevat näin ollen osaltaan kiinteistön käyttäjien vastuullisuustavoitteita, kun toimenpiteiden myötä kiinteistön energiankäytöstä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä on saatu vähennettyä ja parannettu olosuhteita. Toteutetut energiansäästötoimenpiteet, uusiutuvan energian tuotanto ja uusiutuvan energian hankinta tukevat kiinteistön tavoitteita matkalla kohti hiilineutraaliutta.

Energiankulutuksen vähentäminen ja olosuhteiden optimointi

Energiatehokkuutta tukevilla investoinneilla ja jatkuvalla energiankulutuksen seurannalla kiinteistön energiatehokkuutta ja olosuhdepysyvyyttä on saatu parannettua. Esimerkiksi vuoden 2023 sääkorjattu lämmönkulutus on laskenut 15,7 % ja sähkönkulutus 8,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Energiankäytön kokonaispäästöt ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 47,74 tCO2 /a1), joka vastaa noin 332 220 polttomoottoriauton ajokilometriä2).

☀️ Uusiutuvan energian tuotanto

Sähkön päästöjen muodostumista on saatu vähennettyä tuottamalla osa kiinteistön sähköstä kiinteistön katolle rakennetun aurinkovoimalan avulla. Aurinkosähkön tuotannolla päästöjä saadaan vähennettyä noin 2,2 tCO2/a3).

⚡️ Uusiutuvan energian hankinta

Kiinteistön sähkö hankitaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettuna sähkönä alkuperätakuulla. Näin ollen kiinteistön sähkön osalta päästöt ovat nolla.

EcoReal toteutti Opus 1- toimistorakennukseen energiaremontin vuonna 2023.

1) Laskettu vuoden 2022 Helenin päästökertoimella 223 g CO2 / kWh.
2) Päästöt muunnettu ajokilometreiksi openco2.net CO2-muuntimen avulla.
3) Laskettu Motivan sivuilla ilmoitetun Tilastokeskuksen Suomen keskimääräisen sähköntuotannon CO2-päästökertoimella 77 g CO2 / kWh.